Sosial markedsøkonomi

Sosial markedsøkonomi er en næringspolitisk modell utformet av Alfred Müller-Armack og Ludwig Erhard, gjennomført i daværende Vest-Tyskland fra og med 1948 av Konrad Adenauers kristendemokratisk dominerte regjering. I 2007 ble den sosiale markedsøkonomi ved Lisboatraktaten oppført som ett av målene for Den europeiske union. Sosial markedsøkonomi hviler idémessig på et liberalt grunnlag, ordoliberalismen, men står i motsetning til nyliberalismen, og kjennetegnes av å integrere liberale mål med katolsk sosial tenkning og den ikke-kommunistiske og demokratiske tradisjonen innen sosialismen.

Ludwig Erhard (t.h.) gjennomførte som næringsminister i regjeringen til Konrad Adenauer (t.v.), den sosiale markedsøkonomi i Tyskland

BegrepRediger

Den sosiale markedsøkonomi bygger på ordoliberalismen som krever at staten aktivt skal sikre at det finnes en funksjonsdyktig konkurranse i markedet.[1] I forhold til ordoliberalismen utvider den sosiale markedsøkonomien statens oppgaver i næringspolitikken og betoner i tillegg sosialpolitiske mål. Ved utformingen av den sosiale markedsøkonomi forsøkte man å oppnå mål og løsningsforslag i liberalismen, den kristelige sosiallære og den frie sosialismen, det siste i motsetning til kommunismen. Det finnes ingen strenge retningslinjer for modellen. Den er dermed mer omfattende og mer elastisk som politisk retning betraktet, enn den opprinnelige ordoliberalismen.

Sett fra en etisk synsvinkel er den sosiale markedsøkonomi grunnleggende solidarisk.[1][2] To forhold bør imidlertid i denne sammenheng fremheves:

  1. Ordet «sosial» i begrepet sosial markedsøkonomi, har ikke den vanlige betydning av ordet, og sikter for eksempel ikke til en direkte omfordeling mellom borgerne. Det uttrykket sikter til er at markedet skapes eller konstrueres av samfunnet.
  2. Samtidig bygger den sosiale markedsøkonomi på det etiske grunnprinsipp at alle medlemmer av samfunnet skal oppnå fordeler ved politikken, men altså ikke gjennom «sosiale» omfordelingstiltak.

GjennomføringRediger

Sosial markedsøkonomi ble iverksatt i Vest-Tyskland av Konrad Adenauers kristeligdemokratiske regjering, og ble særlig preget av næringsminister Ludwig Erhard.

Det teoretiske grunnlag for den sosiale markedsøkonomi var ordoliberalismen slik den ble grunnlagt av Walter Eucken og Franz Böhm på 1930-tallet. Økonomer som bidro til innføringen av den sosiale markedsøkonomi i praktisk politikk, var Alfred Müller-Armack og Wilhelm Röpke.

Ved Lisboatrakten i 2007 Artikkel 2 pkt. 3 ble den sosiale markedsøkonomi innført som et av målene til Den europeiske union, med følgende offisielle danske tekst:[3]

 Unionen opretter et indre marked. Den arbejder for en bæredygtig udvikling i Europa baseret på en afbalanceret økonomisk vækst og prisstabilitet, en social markedsøkonomi med høj konkurrenceevne, hvor der tilstræbes fuld beskæftigelse og sociale fremskridt, og et højt niveau for beskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten. Den fremmer videnskabelige og teknologiske fremskridt. 

ReferanserRediger

  1. ^ a b Prof. Dr. Andreas Suchanek. «Soziale Marktwirtschaft» (tysk). Springer Gabler Verlag (Herausgeber), Gabler Wirtschaftslexikon, Stichwort: Soziale Marktwirtschaft, online im Internet:. Besøkt 2. august 2015. 
  2. ^ Peter Nedergaard, professor Københavns universitet (14. mai 2014). «LIBERAL, MEN IKKE NEOLIBERAL – SÅDAN ER DEN TYSKE MODEL FOR EUROPA». RÆSON - Danmarks internationale nyhedsmagasin. Besøkt 27. juni 2015. 
  3. ^ EUR-lex. «Lisboatraktaten» (dansk). Besøkt 2. august 2015. 

Eksterne lenkerRediger