Slått (musikk)

«Slåtter» omdirigeres hit. For klaververket av Edvard Grieg, se Slåtter (Grieg).

Slått er betegnelsen på et musikkstykke som særlig blir framført på hardingfele eller vanlig fele. Ordet skriver seg fra verbet «slå», og peker mot en praksis der musikkstykket ble «slått», slik som på munnharpe, harpe eller langeleik (= langharpe) jfr. «horpeslått». Begrepet varierer noe fra bygd til bygd. I Setesdal omtales slåtten som «slag», i Hallingdal og Valdres oftest «lått», avledet av verbet «låte». Gudbrandsdalen bruker vanligvis betegnelsen «leik» eller «læk». Slåttebetegnelsen skriver seg helst fra Telemark med Numedal og Vestlandet, som var de første områdene hardingfelemusikk ble omtalt fra.

Slåttene inndeles i grupper etter takt og dansepraksis. Disse gruppene er gangar og halling eller laus, i todelt takt, 6/8 eller 2/4, springar i 3/4, marsj eller reiselått i todelt takt, og lydarlått.

Ofte finner man slåttebegrepet i sammensatte ord som forteller om hva slags instrument slåtten er blitt overlevert på: (harding)feleslått, (munn)harpeslått, langeleiklått, (selje)fløyteslått, trommeslått og kjaftelått.

Rammeslått norske slåtter med ekstatisk eller demonisk preg. Omtalt i Boses saga.[1] I rammeslått er basstrengen ofte stemt ned til F (gorrlaus).[2][3] Rammeslåttene er ofte omfattende og rikt utbygde slåtter som «Skjoldmøyslaget» og «Nordafjells». I «Setesdal» finnes uttrykket «å komme på rammeslåtten» som betyr at spillemannen spiller seg fra sans og samling. I denne tradisjonen blir og så tilhørerne revet med i musikken på en særlig sterk måte. Rammislagr på gammelnorsk med betydningen de «ramme slåttene» eller kraftfulle/sterke.[4]De Reisendes musikk: innlegg fra seminaret på Gol, februar 1999 : artikler om spelemenn, slåtter og bånsuller. Oslo: Norsk folkemusikklag. 2000. 

ReferanserRediger

  1. ^ https://snl.no/rammesl%C3%A5tt
  2. ^ Lande, Gunnar (1981). Setesdal spelemannslag 50 år: 1930-1980. [Rysstad]: Laget. ISBN 8290300018. 
  3. ^ Skar, Johannes (1964). Gamalt or Sætesdal. Oslo: Samlaget. 
  4. ^ Fanitullen: innføring i norsk og samisk folkemusikk. Oslo: Universitetsforlaget. 1993. ISBN 8200216926. 

Eksterne lenkerRediger