Vibrato er store, hørbare svingninger i frekvensen på en tone. Det brukes mye under spilling på strenge- eller blåseinstrumenter eller ved hjelp av stemmen. Formålet med vibrato er å gi tonene mer dynamikk og variasjon enn det vanlige «tørre» anslaget. Klassisk måte å frembringe vibrato på strengeinstrumenter er å la hånden som er plassert på instrumenthalsen bevege seg parallelt med strengene mens strengen trykkes ned. Etter hvert ble det vanlig blant annet innen jazz og blues å dra strengen fram og tilbake sidelengs, noe som ga en mye kraftigere vibrato.

Variasjoner av vibrato blir også mye brukt i elektroniske effekter for å modifisere eller pynte på lyden. Eksempler på dette er Leslie-høyttalere, chorus og phaser.