Skytshelgen

En skytshelgen eller vernehelgen er en helgen som sies å beskytte et område, en person, folkegruppe eller lignende. Kjente skytshelgener: