Skotske klaner

Skotske klaner (fra gælisk: clann, «etterkommer, avkom») er en benevnelse på grupper av skotter, særlig fra Det skotske høylandet[1] Benevnelsen klan indikerer en delt identitet og opprinnelse blant medlemmer av gruppen, og er idag regulert gjennom Court of the Lord Lyon, som regulerer den skotske heraldikken og våpenskjold. Noen av klanene kan sies å tilhøre uradelen.[2] Mange av klanene har sine egne tartan-mønstre, som ofte stammer fra 1800-tallet[3], som klansmedlemmene kan inkorporere i sine kilter eller i andre klesplagg.

Kart over klanenes områder i Skottland

Dagens oppfatning av de skotske klanene, med sine individuelle tartaner og egne, identifiserte områder, ble i stor grad formet av blant andre den skotske forfatteren sir Walter Scott og andre. Opprinnelse ble tartandesignene preget av at veverne pleide å produsere stoffene som var populære i de ulike distriktene, og etterhvert ble disse tatt opp som klanens eget mønster.

Den enkelte klanen kunne bestå av individer som påberopte seg felles stamfar og også andre, som selv om de hadde en annen slektmessig bakgrunn, var blitt avhengige av klanen og bodde innen deres område.[1]

Mange av klanene har egen klanshøvding (ceann-fine, ceann-cinnidh), mens andre har ikke slik struktur, kalt armigerous clans.[4].

Høvdingens nærmeste slektninger var leilendinger av høyere klasse, og under disse rangerte alminnelige leilendinger.[1] Det er usikkert hvor gammel klansystemet er, men det er antatt at det er yngre enn alminnelig antatt.[1]

Klanene blir identifisert geografisk med de områdene som ble kontrollert av deres stamfar/grunnlegger, i noen tilfeller med et tilhørende opprinnelig slott, og samlinger av klansmedlemmer er i dag en del av den skotske offentligheten. Den mest kjente store samlingen for klanene i nyere tid var den såkalte The Gathering 2009 hvor det også var en klansforsamling [5] i Skottlands parlament.[6]

De er en vanlig misforståelse at enhver som bærer klanens navn er en direkte etterkommer av den opprinnelige høvdingen.[7] Det felles navnet begynner ofte med Mac («sønn»).[1] Mange medlemmer tok i sin tid høvdingens navn ut fra et uttrykk om solidaritet, lojalitet og ønske om beskyttelse.[7]

ReferanserRediger

  1. ^ a b c d e Klan – klaner i skottland i Store norske leksikon
  2. ^ Uradel i Store norske leksikon
  3. ^ Newsome, Matthew Allan C. (1994). «Introduction to Tartan». ScottishTartans.org. Franklin, NC: Scottish Tartans Museum. Besøkt 16. august 2013. 
  4. ^ fra armiger = rett til å ha våpenskjold
  5. ^ «a clan convention»
  6. ^ Mollison, Hazel: «The Gathering is hailed big success after 50,000 flock to Holyrood Park», Scotsman.com 27. juli 2009, besøkt 16. august 2013
  7. ^ a b www.scotlandspeople.gov.uk. «Scottish surnames or varients». Scotland's People. Besøkt 16. august 2013.