NORSKOG er en medlemsorganisasjon for skogeiere uavhengig av landbrukssamvirket. Foreningens 230 medlemmer (2012) representerer mer enn 7 millioner dekar produktiv skog og samlet ca. 13 millioner dekar utmarksareal. Medlemmene avvirker årlig ca. 1 mill. m3 tømmer.

Felles for NORSKOGs medlemmer er at de baserer sin næringspolitikk på en sterk privat eiendoms- og disposisjonsrett. NORSKOG eier egne selskaper som kjøper og selger tømmer og tilbyr skogtaksering og andre tjenester for sine medlemmer

Nortømmer AS er et heleid datterselskap av NORSKOG, og omsetter tømmer for NORSKOGs medlemmer og kjøper tømmer ellers i det frie markedet. NORTØMMER driver planting, ungskogpleie og har et driftsapparat for tynning og sluttavvirkning.

Småkraftforeninga har sitt utspring i Norskog.

Eksterne lenkerRediger