Skatteloven

Lov om skatt av formue og inntekt, oftest omtalt som skatteloven (forkortet sktl.), er en norsk lov som regulerer skatteplikten for fysiske og juridiske personer i Norge. Loven gjelder formuesskatt til stat og kommune, inntektsskatt til stat, fylkeskommune og kommune, grunnrenteskatt til stat, naturressursskatt til fylkeskommune og kommune, og tonnasjeskatt til staten.[1]

Skatteloven

Den gjeldende skattelov ble vedtatt 26. mars 1999 og trådte i kraft fra og med 1. januar 2000. Loven består av 19 kapitler.

Lovens inndelingRediger

 • Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser (lovens virkeområde, skattekreditorer, forholdet til forvaltningsloven osv.)
 • Kapittel 2. Skattesubjektene og skattepliktens omfang (hvem som skattesubjekt, sambeskatning, fritak for og begrensninger i skatteplikt osv.)
 • Kapittel 3. Skattested
 • Kapittel 4. Formue (regler for verdsettelse av formue)
 • Kapittel 5. Alminnelig inntekt - bruttoinntekter (reglene om hva som er skattepliktig inntekt og grunnlag for alminnelig inntekt; arbeids-, virksomhets- og kapitalinntekt osv)
 • Kapittel 6. Alminnelig inntekt - fradrag (reglene om hva som kan fradras i alminnelig inntekt, herunder minstefradrag og særfradrag)
 • Kapittel 7. Særregler om inntekt fra egen bolig eller fritidsbolig (skattefritak for egen bruk av bolig; skatteplikt for utleie av bolig osv.)
 • Kapittel 8. Særregler om fastsettelse av inntekt i visse næringer (særregler for jordbruk, fiske, skogsdrift, reineiere, bank- og forsikringsvirksomhet, rederier osv.)
 • Kapittel 9. Særregler om gevinst og tap ved realisasjon m.v. (hva som realisasjon, skattefritak ved salg av egen bolig, særregler om gevinstbeskatning og tapsfradrag)
 • Kapittel 10. Særregler om inntektsbeskatning av selskaper, selskapsdeltakere og samvirkeforetak (skattlegging av selskaper og selskapsdeltakere, utbytte, gevinst / tap på aksjer osv.)
 • Kapittel 11. Omorganisering (fusjon, fisjon og omdanning av selskaper)
 • Kapittel 12. Personinntekt (beregning av personinntekt)
 • Kapittel 13. Skjønnsfastsettelse av formue og inntekt ved interessefellesskap
 • Kapittel 14. Tidfesting av inntekt og fradrag i inntekt (realisasjonsprinsippet og kontantprinsippet samt særregler om tidfesting; regler for avskrivning, betinget skattefritak osv.)
 • Kapittel 15. Skattesatser (skatt til kommune, fylkeskommune og stat; personfradrag og særskilt fradrag for skattytere i Finnmark og Nord-Troms)
 • Kapittel 16. Fradrag i skatt og refusjon (skattefradrag for boligsparing for ungdom, pensjonsinntekt, skatt i annet land osv.
 • Kapittel 17. Skattebegrensning
 • Kapittel 18. Særregler ved skattlegging av kraftforetak
 • Kapittel 19. Ikrafttredelse, overgangsbestemmelser og endringer i andre lover

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger

 Denne jusrelaterte artikkelen er foreløpig kort eller mangelfull, og du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.