Personinntekt er et beregningsgrunnlag for trygdeavgift og trinnskatt for personlige skatteytere. Personinntekter omfatter arbeidsinntekter, pensjonsinntekter, føderåd, livrenter og næringsinntekter, men ikke kapitalinntekter til forskjell fra alminnelig inntekt. Det gis ikke fradrag i personinntekt for lønn (slik som minstefradrag)[1]; skatt på personinntekt er derfor i stor grad en bruttoskatt.[2]

Reglene for beregning av personinntekt er gitt i skatteloven kapittel 12.

Personinntekt i enkeltpersonforetak

rediger

Det beregnes personinntekt av inntekt fra enkeltpersonforetak.[3] Hovedgrunnlaget for beregningen er virksomhetens alminnelige nettoinntekt, men med visse fradrag. Dette kalles for foretaksmodellen. I hovedsak gjøres følgende beregninger for å komme frem til personinntekten: kapitalutgifter i virksomheten legges til i grunnlaget, faktiske kapitalinntekter, skjerming og lønnsfradrag trekkes fra.[1]

Se også

rediger

Referanser

rediger
  1. ^ a b Frederik Zimmer (2009). Lærebok i skatterett (6 utg.). Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01589-7. 
  2. ^ Arvid Aage Skaar& Tor S Kildal: Bedriftsskatterett, 11.utgave, 2009, Gyldendal Norsk Forlag
  3. ^ Skatteloven § 12-10, jf. § 12-2 punkt g