Trygdeavgift er en skatt som blir beregnet på grunnlag av personinntekten for personlige skatteytere og skal være med å finansiere folketrygden.

Beregningsgrunnlag

rediger

Beregningsgrunnlaget for trygdeavgiften er personinntekt.[1] Personinntekt omfatter først og fremst arbeidsinntekt og virksomhetsinntekt som skyldes aktiv innsats, men som utgangspunkt ikke kapitalinntekt, og det er ingen rett til kostnadsfradrag i arbeidsinntekter og begrenset rett til kostnadsfradrag i virksomhetsinntekter.[2]

Satser

rediger

Trygdeavgiften er 5,1 % for pensjonsinntekter, 8,2 % for lønnsinntekter og næringsinntekter fra primærnæringer og 11,4 % for andre næringsinntekter.[3] Den høyere satsen for selvstendig næringsdrivende utenom primærnæringene skyldes at det ikke ilegges arbeidsgiveravgift på næringsinntekt.

Nedre grense og opptrapping

rediger

Det er ingen egentlige skattefrie beløp ved beregning av trygdeavgiften. Det er imidlertid satt en nedre grense for betaling av trygdeavgift som i 2021 er 59 650 kroner. For inntekt over dette ilegges det trygdeavgift fra første krone, men likevel slik at trygdeavgiften ikke kan utgjøre mer enn 25 % (opptrappingssatsen) av personinntekten over 59 650 kroner.[1] Fordi det ikke blir innkrevd skatt dersom samlet skatt er under 100 kroner[4], er nedre grense for å betale skatt i praksis 60 000 kroner. Dette omtales gjerne som «frikortgrensen».[5]

Se også

rediger

Referanser

rediger

Eksterne lenker

rediger