Trinnskatt er betegnelsen på en norsk progressiv bruttoskattpersonlige skattyteres personinntekt og som går til den norske stat. Trinnskatten ble innført fra og med inntektsåret 2016 og avløste den tidligere toppskatten.

Det beregnes trinnskatt av personinntekt, dvs. det samme skattegrunnlaget som trygdeavgiften. Personinntekt omfatter først og fremst arbeidsinntekt og virksomhetsinntekt som skyldes aktiv innsats, men som utgangspunkt ikke kapitalinntekt, og det er ingen rett til kostnadsfradrag i arbeidsinntekter og begrenset rett til kostnadsfradrag i virksomhetsinntekter.[1] Trinnskatten bidrar til en progressiv inntektsbeskatning ved at den øker gjennomsnittsskatten relativt mer for høyere inntekter enn for lavere inntekter.

Trinnskatt. Skattesatser og beløpsgrenser for inntektsåret 2018[2]
Trinn 1
Innslagspunkt 169 000 kr
Sats 1,4 %
Trinn 2
Innslagspunkt 237 900 kr
Sats 3,3 %
Trinn 3
Innslagspunkt 598 050 kroner
Sats i Nord-Troms og Finnmark 10,4 %
Sats i resten av landet 12,4 %
Trinn 4
Innslagspunkt 965 050 kr
Sats 15,4 %

Den maksimale effektive marginale skattesatsen på lønnsinntekt (ekskl. arbeidsgiveravgift) er i 2021 46,4 %. Denne inntreffer for inntekt over 1 021 550 kroner og består av trygdeavgift på 8,2 %, skatt på alminnelig inntekt på 22 % og trinnskatt på 16,2 %.

Referanser rediger