Minstefradrag er et standardisert fradrag i lønns- og pensjonsinntekter og andre likestilte inntekter som trekkes fra bruttoinntektsgrunnlaget ved utregningen av alminnelig inntekt. Nytt beløp fastsettes av Stortinget hvert år i Stortingets skattevedtak.

Minstefradragets overordnede formål er å lette saksbehandlingen for skattemyndighetene samt innberetningsplikten for den enkelte skattyter. Reglene om minstefradrag medfører at skattyter får et standardisert fradrag for utgifter som enhver person i alminnelighet pådrar seg i løpet av et år. Minstefradraget letter dermed den enkelte skattyters årlige arbeid med selvangivelsen ved at en rekke typiske utgifter fradragsføres automatisk. Minstefradraget er et alternativ til fradrag for de virkelig medgåtte kostnader i forbindelse med yrkesutøvelse. Skattytere som har større kostnader av denne typen enn de som dekkes av minstefradraget, vil kunne kreve fradrag for de faktiske kostnader i stedet for minstefradaget. Disse utgiftene må i så fall dokumenteres. Minstefradraget som kan kreves, er begrenset både oppad og nedad, men utgjør 43% av skattepliktige lønnsinntekter og 29% av skattepliktige pensjonsinntekter innenfor grensene i inntektssåret 2016. Stortinget vedtar hvert år nye satser for øvre og nedre grense for minstefradraget.

For inntektsåret 2016 er de nye øvre grensene i minstefradraget oppjustert i tråd med forventet lønnsvekst til henholdsvis 91 450 kroner for lønnsinntekt og til 73 600 kroner for pensjonsinntekt.

Tabell over satser rediger

Satser for minstefradrag for lønnsinntekter[1]
Inntektsår % sats Nedre grense[2] Øvre grense
2023 46 % 104 450 kr
2022 46 % 31 800 kr 109 950 kr
2021 45 % 31 800 kr 106 750 kr
2020 45 % 31 800 kr 104 450 kr
2019 45 % 31 800 kr 100 800 kr
2018 45 % 31 800 kr 97 610  kr
2017 44 % 31 800 kr 94 750  kr
2016 43 % 31 800 kr 91 450 kr
2015 43 % 31 800 kr 89 050 kr
2014 43 % 31 800 kr 84 150 kr
2013 40 % 31 800 kr 81 300 kr
2012 38 % 31 800 kr 78 150 kr
2011 36 % 31 800 kr 75 150 kr
2010 36 % 31 800 kr 72 800 kr
2009 36 % 31 800 kr 70 350 kr
2008 36 % 31 800 kr 67 000 kr
2007 36 % 31 800 kr 63 800 kr
2006 34 % 31 800 kr 61 100 kr
2005 31 % 31 800 kr 57 400 kr
Satser for minstefradrag for pensjonsinntekter[1]
Inntektsår % sats Nedre grense Øvre grense
2023 40 % 86 250 kr
2022 40 % 4 000 kr 90 800 kr
2021 37 % 4 000 kr 88 700 kr
2020 31 % 4 000 kr 87 450 kr
2019 31 % 4 000 kr 85 050 kr
2018 31 % 4 000 kr 83 000 kr
2017 31 % 4 000 kr 81 200 kr
2016 29 % 4 000 kr 73 600 kr
2015 29 % 4 000 kr 72 200 kr
2014 27 % 4 000 kr 70 400 kr
2013 26 % 4 000 kr 68 050 kr
2012 26 % 4 000 kr 65 450 kr
2011 26 % 4 000 kr 62 950 kr
2010 26 % 4 000 kr 60 950 kr
2009 26 % 4 000 kr 58 900 kr
2008 26 % 4 000 kr 56 100 kr
2007 26 % 4 000 kr 53 400 kr
2006 24 % 4 000 kr 51 100 kr
2005 24 % 4 000 kr 49 400 kr

Referanser rediger

  1. ^ a b Satser fra Skattetaten
  2. ^ Formelt er nedre grense for minstefradraget i lønnsinntekt det samme som for pensjonsinntekt, 4000 kroner. Dersom skattyter kun har lønnsinntekt, blir skattyteren imidlertid tildelt det særskilte fradraget i arbeidsinntekt på 31 800 kroner dersom dette overstiger minstefradraget. For de aller fleste er det derfor det særskilte fradraget i arbeidsinntekt som bestemmer nedre grense for minstefradraget i lønnsintekt, og det er derfor dette som er gjengitt i tabellen.

Eksterne lenker rediger