Stortingets skattevedtak

Stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue, oftest omtalt som Stortingets skattevedtak (forkortelse: ssv.), er et årlig stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue i Norge. Stortingsvedtaket regulerer blant annet skattesatsene for formuesskatt, trinnskatt, fellesskatt og tonnasjeskatt. Vedtaket regulerer også størrelsen på en rekke skattefradrag, slik som minstefradrag, personfradrag og foreldrefradrag.

Eksterne lenkerRediger