Foreldrefradrag er et norsk inntektsfradrag for faktiske kostnader til pass og stell av hjemmeværende barn under 12 år. For barn som «på grunn av handikap e.l. har særskilt behov for omsorg og pleie» er det ingen 12 års aldersgrense.[1]

Størrelsen på foreldrefradraget fastsettes årlig i Stortingets skattevedtak. For året 2012 var foreldrefradraget på maksimalt 25 000 kr for ett barn og 15 000 kr for hvert ytterligere barn.[2]

Fradraget og beløpsgrensene gjelder likt for både ektefeller og enslige forsørgere. Fradraget gjelder også for samboere med fellesbarn. Samboere med særkullsbarn har hver sin beløpsgrense. Hvis foreldrene ikke bor sammen gis fradraget til den som har omsorg for barnet.[3]

Referanser rediger

  1. ^ Skatteloven § 6-48
  2. ^ Stortingets skattevedtak 2012 § 6-2
  3. ^ Frederik Zimmer (2009). Lærebok i skatterett (6 utg.). Universitetsforlaget. s. 220. ISBN 978-82-15-01589-7.