Alminnelig inntekt er alle skattepliktige inntekter fratrukket skattemessige fradrag. Positiv alminnelig inntekt er grunnlaget for utligning av inntektsskatt.[1] Alminnelig inntekt er et beregningsgrunnlag for skatt på alminnelig inntekt for personlige skatteytere og upersonlige skattesubjekter, det vil si bedrifter. Alminnelige inntekter omfatter arbeidsinntekter, kapitalinntekter og næringsinntekter, med fratrekk for alle fradragsberettigede kostnader. Skatt på alminnelig inntekt er derfor en nettoskatt.[2]

Skattesatsen for alminnelig inntekt for person- og bedriftsskatteytere er på 22 % i Norge, fra og med 2019.[3] I Finnmark og Nord-Troms er skattesatsen 19,5 % for personlige skatteytere.[3] Tidligere har den vært uforandret på 28% i mange år, den ble endret til 27% i 2015, 25 % i 2016, og ned til 24% i 2017. Deler av dette ble tatt igjen ved heving av trygdeavgiften og trinnskatten.

Utregningen av alminnelig inntekt rediger

   Arbeidsinntekt
+ Overføringer[4]
+ Kapitalinntekt[5]
= Bruttoinntekt
- Inntektsfradrag[6]
= Alminnelig inntekt
- Særfradrag
- Personfradrag (for personlige skatteytere)
= Grunnlag for beregning av kommune- og fylkesskatt og fellesskatt[2]

Den endelige skatten vil bli redusert med størrelsen på skattefradragene, for eksempel BSU-fradraget.

Se også rediger

Referanser rediger

  1. ^ ssb.no Statistisk sentralbyrås definisjon av Alminnelig inntekt
  2. ^ a b Arvid Aage Skaar& Tor S Kildal: Bedriftsskatterett, 11.utgave, 2009, Gyldendal Norsk Forlag
  3. ^ a b Skattesatser alminnelig inntekt (Skatteetaten)
  4. ^ For eksempel pensjon og barnetrygd.
  5. ^ For eksempel salgsinntekter og renter.
  6. ^ For eksempel gjeldsrenter og reiser mellom jobb og hjem og minstefradrag.
Autoritetsdata