Schalburgkorpset

Schalburgkorpset var et dansk korps, opprettet 1. april 1943 som opererte i tysk tjeneste i Danmark under andre verdenskrig. Korpset skulle være en del av Germanske-SS og var oppkalt etter Christian Frederik von Schalburg, sjefen for Frikorps Danmark og som hadde falt på Østfronten i juni 1942.

Schalburgskorpsets fane

Schalburgkorpset hadde flere formål. På kort sikt skulle det bidra til ro og orden i Danmark, da tyskerne var ikke var fornøyd med det danske politis innsats mot sabotasje og motstandsarbeid. Det langsiktige mål var tilsvarende Germanske-SS Norge, å fremme en germanisering og nazifisering av landet. Det danske nazistparti Danmarks Nationalsocialistiske Arbejderparti under ledelse av Frits Clausen hadde mislyktes og var uten politisk innflytelse. Med Schalburgkorpset ønsket tyskerne å opprette en organisasjon som kunne erstatte det eksisterende nazistparti som samlingspunkt for den tyskvennlige høyrefløyen i Danmark.

GraderRediger

Schalburgskorpsets grader Tilsvarende grader i Allgemeine-SS
Schalburgmand SS-Mann
Tropsfører SS-Sturmmann
Overtropsfører SS-Rottenführer
Vagtmester SS-Unterscharführer
Overvagtmester SS-Oberscharführer
Stabsvagtmester SS-Hauptscharführer
Fendrik SS-Sturmscharführer
Løjtnant SS-Untersturmführer
Overløjtnant SS-Obersturmführer
Kaptajn SS-Hauptsturmführer
Major SS-Sturmbannführer
Oberstløjtnant SS-Obersturmbannführer
Oberst SS-Standartenführer

Eksterne lenkerRediger