Germanske-SS

Germanske-SS (tysk: Germanische-SS) var fellesnavnet på ikke-tyske SS-grupper i det okkuperte Europa mellom 1939 og 1945.

Fane for Germanske-SS, en pangermanistisk organisasjon av ikke-tyske SS-grupper i det tyskokkuperte Europa 1939–1945, dekorert med de karakteristiske seiersrunene til Schutzstaffel (SS)
Offiserer i Germaansche-SS in Nederland

Germanske-SS drev virksomheten i erobrede land og territorier, og besto av medlemmer som drev virksomheten på deltid. De drev med lokal sikkerhet og nasjonalsosialistisk indoktrinering. Danmark og Belgia var de største medlemslandene innen Germanske-SS, men også i Norge. Medlemmer av Germanske-SS hadde egne modifiserte SS-titler og symboler. Alle avdelingene i Germanske-SS ble administrert fra hovedkontoret til SS i Tyskland.

Undergrupper som ble opprettet var:

En nasjonalsosialistisk undergrunnsorganisasjon eksisterte også i Sveits, som ble kalt Germanische SS Schweiz. Den hadde imidlertid ganske få medlemmer og ble aldri ansett å ha noen innflytelse på myndighetene.

I Frankrike lyktes det ikke å opprette noen Germanske-SS gruppe, men politistyrkene i Vichy-regimet bistod i stor grad lokale SS-myndigheter. Det britiske frikorps ble først ansett for å være en del av Germanske-SS, men ble senere en del av Waffen-SS.

GraderRediger

Avdelingen ble utstyrt med tyske SS-uniformer, og i Norge ble SS-runene på kraven ble byttet ut med NS' solkors, og ørnen på venstre arm byttet ut med et eget ravnemerke. Det var visse lokale variasjoner over hvilke gradsbenevnelser en benyttet:

Tilsvarende SS grader Nederland/Belgia Norge Danmark Kravemerke Skuldermerke
SS-Anwärter SS-Maat Ingen merker Ingen merker
SS-Mann SS-Man SS-mann Schalburgmand  
SS-Sturmmann SS-Stormman SS-stormmann Tropsfører
SS-Rottenführer SS-Rottenleider SS-rodefører ----
SS-Unterscharführer SS-Onderschaarleider SS-nestlagfører Overtropsfører
SS-Scharführer SS-Schaarleider SS-lagfører Vagtmester
SS-Oberscharführer SS-Opperschaarleider SS-nesttroppfører Overvagtmester
SS-Hauptscharführer SS-Hoofdschaarleider SS-troppfører Stabsvagtmester
SS-Sturmscharführer ---- ---- Fændrik
SS-Untersturmführer SS-Onderstormleider SS-neststormfører Løjtnant
SS-Obersturmführer SS-Opperstormleider SS-stormfører Overløjtnant
SS-Hauptsturmführer SS-Hoofdstormleider SS-høvedsmann Kaptajn
SS-Sturmbannführer SS-Stormbanleider SS-stormbannfører Major
SS-Obersturmbannführer SS-Opperstormbanleider SS-neststandartfører Oberstløjtnant
SS-Standartenführer SS-Standaardleider SS-standartfører Oberst
SS-Oberführer SS-Opperleider SS-nestbrigadefører ----
SS-Brigadeführer SS-Brigadeleider SS-brigadefører ----
SS-Gruppenführer SS-Groepsleider Stabsleder ----
SS-Obergruppenführer SS-Oppergroepsleider ---- ----

Se ogsåRediger

ReferanserRediger