Unterscharführer, «nestlagfører», graden var den laveste underoffiser-graden, men er allikevel mest sammenlignbart med en «korporal», var en paramilitær grad i Schutzstaffel (SS). Den ble tatt i bruk av (SS) fra 1934 etter De lange knivers natt og til slutten av andre verdenskrig.

SS-Unterscharführer («nestlagfrører»), en underoffisergrad i det nasjonalsosialistiske Schutzstaffel (SS), i tjeneste ved konsentrasjonsleiren Mauthausen. Høylua er dekorert med SS' hodeskallemerke (Totenkopf og tysk ørn. Hodeskallen på kragespeilet er tegn for SS-Totenkopfverbände.
Insignier (kragespeil på uniformene) for SS-Unterscharführer.

De lange knivers natt førte til en reorganisering av SS og medførte at en rekke nye grader ble innført, og kunne slik skille SS ytterligere fra Sturmabteilung (SA).

Allgemeine-SS rediger

Innen Allgemeine-SS hadde en unterscharführer vanligvis kommando over en liten enhet på mellom syv og 15 SS-menn. Også folk som hadde stabsoppgaver innen organisasjonen kunne ha denne graden, også innen SS-enheter som Gestapo, Sicherheitsdienst og Einsatzgruppen.

SS-Totenkopfverbände rediger

I tjenesten ved konsentrasjonsleirene gjennom SS-Totenkopfverbände, hadde ofte unterscharführer funksjonen som såkalt Blockführer, og var de som hadde det overordnede ansvaret for en fangebrakke i konsentrasjonsleiren. Dette gjorde at graden gjennom posisjonen som Blockführer ble en sentral posisjon i Holocaust, da det oftest var en Blockführer som ledet de ulike Sonderkommandoene.

Waffen-SS rediger

I Waffen-SS ble graden som unterscharführer brukt som lagfører eller nestleder av en tropp. Graden ble ansett for å være likestilt med den laveste offisersaspirantgraden SS-Junker.

Lavere grad:
 SS-Rottenführer 
Grad i SS
SS-Unterscharführer
Høyere grad:
 SS-Scharführer