Hauptscharführer

SS-Hauptscharführer («Hovedtroppfører») var en paramilitær grad i Schutzstaffel (SS). Graden tilsvarte oberfeldwebel i Wehrmacht. Graden ble innstiftet som en følge av reorganiseringen av Schutzstaffel etter De lange knivers natt i 1934. Graden erstattet den tidligere Obertruppführer i Sturmabteilung (SA).

Insignier for SS-Hauptscharführer

SS-Hauptscharführer ble mest brukt blant vaktstyrkene i konsentrasjonsleire og i Einsatzgruppen.

Enkelte nordmenn med gradenRediger


Lavere grad:
 SS-Oberscharführer 
Grad i SS
SS-Hauptscharführer
Høyere grad:
 SS-Sturmscharführer