Åpne hovedmenyen
Den vestlige kystsonen i Sandbukta, hvor naturreservatet starter.
Sandstranden innerst i vika har gitt bukta sitt navn.
Sandbukta-Østnestangen naturreservat

Sandbukta er en bukt ytterst og helt sør på Hurumlandet i Hurum kommune i Buskerud. Den ligger i bukten vest for Østnestangen og bebyggelsen i tettstedet Tofte, og øst for Ersvika. Sandbukta er vernet som naturreservat.

Sandbukta har både strandvegetasjon, kystbarskog, og blandingsskog helt ned til sjøen. Stedet har bare to hytter. Nordøst i bukta er det regulert et lite område til friareal og badeplass, men hele bukta, Østnestangen og området halvveis vestover til Ersvika har vernestatus.

Det er sti/traktorvei til Sandbukta fra riksveien mellom Tofte og Holmsbu, men i området ned mot Sandbukta er bruk av motorkjøretøy forbudt. Blåmerket kyststi mellom Tofte og Ersvika passerer også Sandbukta. Østnestangen har en liten grønn fyrlykt (ledlykt) som står i samband med rød fyrlykt på Ramvikholmen i sørøst.

Midt mellom Ersvika og Sandbukta ligger en gravrøys fra bronsealderen opp på høyden ca. 65 moh. Den har visuelt utsyn rett mot en tilsvarende gravrøys på toppen av øya Mølen i sør. Også i øst ute på Østnestangen ligger en gravrøys.

Flora og faunaRediger

Sandbukta har tre hovedsoner for vegetasjon: Strandsonen, kystbarskog, og lett blandingsskog. I strandsonen vokser strandkål, grasstjerneblom, strandreddik, slyngsøtvier og strandvortemelk. Det vokser også meget sjelden prikkstarr i et bekkefar nær sjøen.

Det er også stor spredning av rynkerose, i likhet med situasjonen i Ersvika.

Barskogsonen har legeveronika, storkonvall, liljekonvall, teiebær og bjørnebær. Blandingsskogen har flere åpne lunder og forekomster av blåklokke, fagerklokke og misteltein.