Sandbukta-Østnestangen naturreservat

naturreservat på Hurumlandet i Asker kommune


Sandbukta-Østnestangen naturreservat ble oppretta 14. desember 2007. Det omfatter Østnestangen, Sandbukta vest for tangen og Steinvika vest for tangen. Naturreservatet ligger sør på Hurumlandet i Asker kommune i Viken, tidligere i Hurum kommune i Buskerud.

Sandbukta-Østnestangen
Sandbukta Hurum 02.jpg
Sandstranden innerst i vika har gitt bukta sitt navn
KommuneAsker
VerneformNaturreservat
Areal473 dekar
Opprettet14.12.2007

Sandbukta-Østnestangen naturreservat
59°31′38″N 10°30′11″Ø

Området ble verna for å bevare et område med stor variasjon i vegetasjonstyper og spesielle naturtyper. Området har ei naturlig sonering fra åpent hav og velutvikla sandstrender til skog med innslag av naturskog, sumpskog og edellauvskog. Her forekommer flere rødlista arter, og deler av området har meget høy entomologisk verneverdi.

Vernebestemmelsene bestemmer blant annet at:

  • Bålbrenning og bruk av grill utenfor avsatte plasser er forbudt.
  • Bruk av reservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
  • All vegetasjon, herunder døde busker og trær, er freda mot skade og ødeleggelse.
  • Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.
  • Bruk av sykkel og hest utenom eksisterende veier er forbudt.
  • All motorisert ferdsel er forbudt.

Et mindre område øst i Sandbukta er avsatt som friområde, hvor bålbrenning er tilltatt. Ellers i naturreservatet er det ikke lov å gjøre opp ild. Ytterst på Østnestangen står det ei grønn fyrlykt (ledlykt) som står i samband med ei rød fyrlykt på Ranvikholmen. På toppen av Østnestangen ligger det ei gravrøys fra bronsealderen, ca. 65 moh.

Flora og faunaRediger

Sandbukta har tre hovedsoner for vegetasjon: strandsone, kystbarskog, og lett blandingsskog. I strandsonen vokser strandkål, grasstjerneblom, strandreddik, slyngsøtvier og strandvortemelk. Det vokser også meget sjelden prikkstarr i et bekkefar nær sjøen. Det er også stor spredning av den uønska arten rynkerose, i likhet med situasjonen i Ersvika.

Barskogsonen har legeveronika, storkonvall, liljekonvall, teiebær og bjørnebær. Blandingsskogen har flere åpne lunder og forekomster av blåklokke, fagerklokke og misteltein.

Eksterne lenkerRediger