Roos af Hjelmsäter

Roos af Hjelmsäter er en svensk adelsslekt med adelig og kongelig opphav i Norge. Slekten er en av få norske uradelsslekter som fortsatt lever idag.

Sudreimsætten i Norge rediger

 
Sudreimsætten

Slekten var opprinnelig del av Norges adel, og dens stamfar, lendmann Åge varg, var gift med en datter av kong Harald IV.[1]

Åge varg var farfar til Olav mokk, sysselmannHedmark, som selv var far til lendmann Ivar på Skedjuhov († om. 1240). Den sistnevntes sønn, baron Jon Ivarsson til Sudreim, var far til baron Havtore Jonsson († om. 1320), som var gift med kong Håkon Vs datter Agnes Håkonsdotter. Deres sønner var Jon Havtoresson til Elingård og Sigurd Havtoresson til Sudreim.[1]

Jon Havtoresson var far til Håkon Jonsson, som ble foreslått som Konge av Norge etter kong Olav Håkonssons død i 1387. En annen sønn av Jon, Ulv, ble stamfar til familien Roos af Hjelmsäter i Sveriges adel.[1]

Sigurd Havtoresson giftet seg med Norges rikeste arving, Ingeborg Erlingsdotter, og kom dermed i besittelse av Giske-Bjarkøygodset. Deres datter var Agnes Sigurdsdotter, som ble gift med den svenske adelsmann Jon Marteinsson (Stjerne) († om. 1400) og som ble mor til Sigurd Jonsson (Stjerne) († 1453) til Sudreim, Giske og Bjarkøy. Sigurd var norsk regent, og han ble som kongelig etterkommer tilbudt tronen, men avslo forslagene. Hans sønn, junker Hans Sigurdsson (Stjerne) († 1466), var slektens siste mann i Norge.[1]

Roos af Hjelmsäter i Sverige rediger

 
Roos af Hjelmsater
 
Sørums kommunevåpen hentet fra Sudreimsættens og Roos af Hjelmsäters våpenskjold

Ulv Jonsson, sønn av Jon Havtoresson, ble stamfar til den svenske adelsslekt Roos af Hjelmsäter.

Slekten ble i 1625 introdusert på Ridderhuset med navnet Roos af Hjelmsäter og som adelig slekt nr. 51. En gren ble i 1705 opphøyet til friherrer med navnet Roos og som friherrelig slekt nr. 186. Denne døde ut i 1765.

Roos af Hjelmsäter er en av få norske uradelsslekter som fortsatt lever i dag.[2]

Slektsvåpen rediger

Slektens våpenskjold er i gull skjold en rød rose. I Norge brukte Sudreimsætten også andre våpen.

Litteratur rediger

Se også rediger

Fotnoter rediger

  1. ^ a b c d Sudreimsætten i Store norske leksikon.
  2. ^ uradel in Store norske leksikon.