Jon Havtoresson (født ca. 1312, død 19. juli 1395) var sønn av ridder Havtore Jonsson og Agnes Håkonsdatter, utenomekteskapelig datter av kong Håkon V Magnusson.

Jon og broren Sigurd tilhørte de mektigste slektene i Norge. De var dattersønner av kong Håkon Magnusson, og gjennom faren Havtore tilhørte de Sudrheimætten (Sørum-ætten), en mektig slekt på Romerike som trolig var etterkommere av Bård GuttormssonRein, og kanskje også Harald Gille. Dermed var Jon og broren av kongsslekt også på farssiden. Da faren Havtore døde, arvet Jon, som trolig var den eldste av brødrene, gården Skea på Romerrike som hovedgård, med flere eiendommer i Solør og Odalen. I tillegg til gårdene på Romerrike fikk Jon også flere eiendommer i Østfold, blant annet hovegårdene Borregård i Tune og Huseby i Onsøy.[1]

Jon var sysselmann i Borgarsysla og var rådgiver for både kong Magnus Eriksson (norsk konge 1319-1355) og kong Håkon VI Magnusson (norsk konge 1355-1380).[2]

Jon var gift med Birgitta Knutsdatter (nevnt første gang 1322, død før 1395), datter av ridder, riksråd og lagmann Knut Magnusson (nevnt 1304–39) og Cecilia Röriksdatter (nevnt 1320–34). Han etterlot seg minst tre sønner, Ulv, Håkon og Brynjolv, trolig også en fjerde, Ivar. De tre første ble alle riksråd. Datteren Cecilia ble gift med den svenskfødte ridderen og riksråd Ulv Holmgeirsson. Gjennom sønnen Brynjolv stammer den nålevende svenske adelslekten Roos af Hjelmsäter i direkte mannslinje fra Jon.[3]

Referanser rediger

  1. ^ Opsahl, Erik. (2009, 13. februar). Jon Havtoresson. I Norsk biografisk leksikon. Hentet 29. november 2016 fra https://nbl.snl.no/Jon_Havtoresson.
  2. ^ Jon Havtoresson. (2009, 5. april). I Store norske leksikon. Hentet 29. november 2016 fra https://snl.no/Jon_Havtoresson.
  3. ^ Opsahl, Erik. (2009, 13. februar). Jon Havtoresson. I Norsk biografisk leksikon. Hentet 29. november 2016 fra https://nbl.snl.no/Jon_Havtoresson.

Eksterne lenker rediger