Borgarsyssel

(Omdirigert fra Borgarsysla)

Borgarsyssel (norrønt Borgarsýsla) av Borg, var i middelalderen et syssel i Norge som i hovedsak omfattet det nåværende Østfold fylke. Unntakene var Morsurdal (nå Hobøl kommune) som tilhørte Oslosyssel og Enningdalen (nå del av Halden) som tilhørte Ranrikesyssel. Det historiske norske fylket Vingulmark ble på slutten av 1100-tallet delt i to, Oslosyssel i nord og Borgarsyssel i syd.

Kart over Viken i middelalderen. Borgarsyssel utgjør sydlige del av Vingulmark

Borgarsyssel var delt i 16 skipreider, som noenlunde svarte til de nåværende herreder, men ofte bar andre navn. Det hørte juridisk under Borgartinget, kirkelig under Oslo bispedømme (Sarpsborg og Eidsberg prosti). I Borg og på Valdisholm i Glomma var det befestninger. Navnet Borgarsysla/-syssel ble på 1500- og 1600-tallet fortrengt av Smålenene, men benyttes fremdeles i den geistlige inndeling i Østre og Vestre Borgesyssel prostier.

SkipreiderRediger

Borgarsyssel var inndelt i 16 skipreider:[1]

ProstierRediger

Borgarsyssel var inndelt følgende prostier (norrønt: prófastdœmi):

ReferanserRediger