Robert Kloster (født 8. mars 1905 i Bergen, død 7. februar 1979 i Bergen) var en norsk kunsthistoriker og museumsmann. Som forsker var hans bidrag i stor grad knyttet til Vestlandet og hjembyen. Han ble den første professor i kunsthistorie ved Universitetet i Bergen.

Robert Kloster
Født8. mars 1905Rediger på Wikidata
Død7. feb. 1979Rediger på Wikidata (73 år)
BeskjeftigelseKunsthistoriker Rediger på Wikidata
Utdannet vedUniversitetet i Oslo
NasjonalitetNorge
Medlem avDet Norske Videnskaps-Akademi

Liv og virke rediger

Etter examen artium i 1924 begynte han å studere kunsthistorie i Bergen. Som eneste student fulgte han forelesningene ved Bergens Museum til kunsthistoriker Einar Lexow og arkeologene Haakon Shetelig og Johs. Bøe. Magistergraden i kunsthistorie ble avlagt ved Universitetet i Oslo i 1929.

Arbeid rediger

Årene 1930–31 arbeidet han som konservator ved Stavanger Museum. Fra 1932 arbeidet han som underbestyrer ved Kulturhistorisk avdeling ved Bergens Museum. Han ble engasjert i bergensarkitekturen og i 1934 var han medstifter av Foreningen Gamle Bergen. Kloster utviklet her et tett samarbeid med museets leder, arkitekt Kristian Bjerknes.

I 1935 la Kloster frem planer for en kulturgeografisk registrering på Vestlandet. Disse ble lagt fram i 1937

I 1943 tok Kloster doktorgraden med avhandlingen Snekkerhåndverket i Bergen under renessansen.

I 1949 ble han direktør for Vestlandske Kunstindustrimuseum som Einar Lexows etterfølger. Kloster arbeidet her videre med monteringen som var ferdig 1951. Årene 1961–64 var han med på å sikre museet Johan Wilhelm Normann Munthes samling av kinesisk kunst fra California. I 1957 utga han sammen med Thv. Krohn-Hansen tobindsverket Bergens Gullsmedkunst fra laugstiden.

Restaureringsarbeider rediger

Etter eksplosjonen på Vågen i 1944 og den annen verdenskrig ble han engasjert i gjenoppbygging og restaureringen av Bergenhus festning. Riksantikvaren nedsatte en komité med Johs. Bøe som formann og Kloster som viseformann. Kloster arbeidet her bl.a. den moderne innredningen og utstyret i Håkonshallen. Ved restaureringen av Rosenkrantztårnet ble den opprinnelige takformen, et lavt saltak tekket med heller, tilbakeført på bakgrunn av avbildingen på Scholeusstikket. Den nye takformen var flatere enn Christies tidligere løsning og saken vakte mye debatt i sin samtiden. Kloster var inspektør ved Rosenkrantztårnet til 1976.

Ved restaureringen av Nykirken ble det også debatt. Kloster valgte å gå inn for å tilbakeføre Nykirken med den tårnhetten den hadde før eksplosjonen. Flertallet i komitéen valgte derimot å basere tilbakeføringen på Reichborns tegning av kirken med et høyt, rikt utformet rokokkospir.

Forskning rediger

I 1964 ble Kloster den første professor i kunsthistorie ved Universitetet i Bergen. Som forsker ga Klosters betydelige bidrag innen forskningen på laugsvesenet, vestnorsk kirkekunst, sølvsmedkunst og arkitekturhistorie. Hans bidrag innen forskningen på norsk folkekunst regnes som den mest betydningsfulle.

Medlemskap rediger

Kloster var medlem av Selskabet til Videnskabernes Fremme og sekretær årene 1942–46, medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi fra 1948. Han var fra 1934 aktiv som styremedlem i Fortidsminneforeningens Bergensavdeling og formann årene 1949–60. Han var også formann i Norges Museumsforbund årene 1949–57. Kloster var preses for Det Nyttige Selskab årene 1965–76. Han var æresmedlem av Fortidsminneforeningen og Vestlandske Kunstindustriforening, og æresdoktor ved The University of Aberdeen.

Robert Kloster ble utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden i 1954. Han var også ridder av Den islandske falkeorden og den franske Æreslegionen og var tildelt Bergens gullsmedlaugs Eligiumsmedalje.

Annet rediger

Robert Kloster giftet seg 14.4.1932 i Paris med Wibecke Trane Kielland (10. oktober 1902 – 30. juli 1992).

Verker rediger

 • Skulpturen på Rosenkrantztårnet, i Bergen Museums Årbok 1930, Bergen 1931
 • Stavangerrenessansen i Rogalands kirker, Stavanger 1936
 • Kultur-geografisk registrering av Vestlandet, Bergen 1937
 • Bergens Kunstforening 1838–1938, Bergen 1938
 • Billedhuggeren J. C. Schauer og det franske løv i Bergen, i Fortidsminneforeningens Årbok 1940, 1942
 • Fra Snekkermøbler til Fabrikkmøbler, Bergen 1943
 • Tradisjon og impuls. En orientering på grunnlag av renessanseinnslaget i bygdekunsten, i Viking, 1943
 • Snekkerhåndverket i Bergen under renessansen, dr.avh., Bergen 1943
 • Dokumentarfilm om Havråtunet, 1956
 • Bergens gullsmedkunst fra laugstiden, bd. 1–2 (sammen med T. Krohn-Hansen), Bergen 1957
 • Nyanser og perspektiver i folkekunstforskningen, i Meddelelser fra Kunsthistorisk foreningnr. 5, 1966
 • Norsk Folkekunst, i Nordisk folkkonst, Lund 1972
 • Mangfold og enhet. En analyse av Mariakirkens prekestol fra 1677, Bergen 1977

Kilder rediger

 • K. Bjerknes: Et bidrag til historien om Robert Kloster, i Tradisjon og Impuls. Festskrift til Robert Kloster 8. mars 1975, 1975
 • A. Bøe: Robert Kloster 1905–1979 i Fortidsminneforeningens Årbok 1980, 1980
 • P. Gjerder: Minnetale over professor dr. Robert Kloster, i DNVA Årbok 1979,1980

Eksterne lenker rediger