Rikspartidag for æren

De 8. rikspartidagene ble gjennomført i Nürnberg i perioden 8. – 14. september 1936, det var en av de årlige såkalte Rikspartidagene som det tyske nasjonalsosialistiske partiet NSDAP gjennomførte hver sommer før andre verdenskrig. Temaet for dagene var «Partidagene for ære» («Reichsparteitag der Ehre»). Temaet, eller slagordet, skulle symbolisere at landet hadde gjenvunnet sin ære 7. mars samme år ved å re-militarisere Rhinland som Versaillestraktaten etter første verdenskrig krevde skulle være demilitarisert.

Fra det tyske nazistpartiet NSDAPs rikspartidag, årvisse landsstevner med massemønstringer og teatralske opptog, i Nürnberg 8.–14. september 1936. Publikum gjør hitlerhilsen under Wehrmachts parade på gigantarenaen Zeppelinfeltet.

Arbeidet med fireårsplanene som skulle gjenreise Tysklands væpnede styrker sto også sentralt i forbindelse med partidagene.

ProgramRediger

8. september: HilsningsdagRediger

 
Zeppelin-feltet og hovedtribunen der ble omgjort til en «lyskatedral» ved hjelp av enorme lyskastere brukt i luftvernet.
Nazistpartiet tok på dette møtet farvel med Tysklands orlogsflagg som hadde vært i bruk 1933–1935 (til venstre) og erstattet det med et orlogsflagg med hakekors.
 
Partileder og rikskansler Adolf Hitler på talerpodiet på hovedtribunen sammen med Rudolf Hess, kansellileder og Hitlers stedfortreder, og Robert Ley, riksorganisasjonsleder for den tyske arbeidsfronten DAF.
 
Ministerpresident Göring, riksminister Goebbels, gauleiter Martin Mutschmann, riksorganisasjonsleder Robert Ley og riksskatteminister i NSDAP Franz Xaver Schwarz utenfor Luitpold-hallen under rikspartidagen 1936.

Mottakelse for pressen i kulturhuset (Kulturvereinshaus). Taler: Dr. Otto Dietrich

 • 16.00: De tidligere flaggene til den tyske hæren og sjøforsvar blir bragt til de væpnede styrkers lager.
  • Toget med utenlandske gjester ankommer Nürnberg jernbanestasjon.
 • 17.30: Kirkeklokkene i Nürnberg ringer inn partikongressen
 • 18.00: Mottakelse for Hitler i den store salen i Nürnberg rådhus,
 • 18.30: Forestilling ved Nürnbergs Operahus Richard Wagners Die Meistersinger von Nürnberg

9. september: ÅpningsdagRediger

 • 07.30: Hitler mønstrer Hitler-ungdommens parade fra balkongen på «Der Deutsche Hof Hotel».
 • 11.00: Åpningsseremoni partikongressen
 • 16.00: Åpning ved Det tyske museum av utstillingen «Det politiske Tyskland»

Taler: Alfred Rosenberg

  • Fellesmøte mellom den nasjonalsosialistiske fabrikkarbeidercelle-organisasjonen og komiteen for handel i storsalen i Nürnberg rådhus. Taler: Robert Ley
  • Hitler-ungdommen har møte i konferanserommet i Nürnberg rådhus. Taler: Baldur von Schirach
 • 16.00: Teltleiren fra rikets arbeidstjeneste («Reichsarbeitsdienst») ved Nürnberg-Langwasser åpner for publikum
 • 20.00: Kulturmøte på Nürnberg Operahus Talere: Alfred Rosenberg; Adolf Hitler

10. september: Dag for Rikets arbeidstjenesteRediger

 • 10.00: Parade på Zeppelinfeltet for Hitler av Rikets arbeidstjeneste. Talere: Konstantin Hierl; Adolf Hitler
 • 11.00: Rikets arbeidstjeneste paraderer gjennom Nürnberg
 • 18.00: Partikongressen fortsetter. Talere: Alfred Rosenberg; Joseph Goebbels
 • 20.00: Konsert på Adolf-Hitler-Platz (det tidligere og nåværende hovedmarkedet i Nürnberg)
 • 20.30: Fakkeltog av NSDAPs politiske ledelse gjennom Nürnberg.
 • 22.00: Mønstring av fakkeltoget av Hitler ved «Der Deutsche Hof Hotell»

11. september: Dag for de politiske lederneRediger

 • 07.30: Møte for det politiske lederskapet for den nasjonalsosialistiske Juristforeningen i Kulturhuset (Kulturvereinshaus).
 • 08.00: Møte i den nasjonalsosialistiske studentforening i Katharinenbau Cathedral.
  • Talere: Derichsweiler; Joseph Goebbels
 • 08.30: Møte for funksjonærer ved kontoret for ideologisk instruksjon. Operahuset.
  • Talere: Rosenberg; Robert Ley
 • 09.00: Seremoni for omkomne medlemmer av nasjonalsosialistiske organisasjoner. Talere: Gauleiter Bohle; Rudolf Hess
 • 10.30: Fortsettelse av partikongressen i Kongress-hallen.
 • 13.00: Møte for nasjonalsosialistiske pressefunksjonærer i storsalen i Nürnberg rådhus.
  • Talere: Otto Dietrich; Max Amann
 • 14.30: Møte i den nasjonalsosialistiske foreningen for hjelp til krigsofre. (Kulturvereinshaus).
  • Møte i komiteen for finans og administrasjon i konferanserommet i rådhuset.
  • Taler: Schwarz
  • Møte for NSDAP-dommere i Nürnberg Operahus.
  • Taler: Buch
  • Møte i helsekomiteen. Hercules-hallen
  • Møte for NSDAPs sentrale personal kontor i Katharinenbau katedralen.
 • 16.00: Møte i foreningen den nasjonalsosialistiske kvinneforeningen i Kongress-hallen.
 • 20:00: Mønstring av de politiske lederne på Zeppelin-feltet.

12. september: Dag for Hitler-ungdommenRediger

 • 08.00: Møte for sentraladministrasjonen i Katharinenbau katedralen
 • 10.00: Mønstring av Hitler-ungdommen på Nürnberg Stadion.
  • Talere: Baldur von Schirach; Adolf Hitler
 • 11.30: Fjerde årlige møte i Tysk arbeidsfront i kongresshallen.
  • Talere: Hecker ; Franz Seldte; Robert Ley; Adolf Hitler
 • 12.00: Spesialsesjon for komiteen for nasjonal velferd i Herkules-hallen.
  • Talere: Erich Hilgenfeldt; Joseph Goebbels
 • 14.00: Åpning av folkefestivalen på Nürnberg stadion
 • 15.00: Partikongressen fortsetter.
  • Talere: Hans Frank; Otto Dietrich; Max Amann; Fritz Reinhardt
 • 20.00: Fyrverkeri på Zeppelin-feltet

13. september: Dag for SARediger

 • 08.00: Samling for SA, SS og NSKK (Nasjonalsosialistisk Motor Korps) på Luitpold arenaen.
 • 11.30: Prosesjon foran Hitler på Adolf Hitlers plass (Hauptmarkt)
 • 18.30: Partikongressen fortsetter. Talere: Robert Ley; Fritz Todt; Konstantin Hierl

14. september: Dag for de væpnede styrkerRediger

 
Inngangsbillett til rikspartidagen 14. september 1936.
 
Representanter for de tre hovedgreinene i Wehrmacht under «Dag for de væpnede styrker» under NSDAPs rikspartidag 1936: Fra venstre riksmarksalk Hermann Göring, sjef for Luftwaffe, generaloberst Werner von Fritsch, sjef for den tyske hæren, og storadmiral Erich Raeder, sjef for Kriegsmarine.
 • 08.00: Oppvisning fra de væpnede styrker.
 • 08.30: Møte for de regionale representantene for kontoret for teknologi i konferanserommet på rådhuset.
  • Taler: Fritz Todt
 • 09.00: Møte for de regionale og distrikts propaganda funksjonærene i Herkules-hallen.
  • Taler: Joseph Goebbels
  • Møte i den nasjonalsosialistiske jordbrukspolitiske kontoret i Katharinenbau katedralen.
   • Taler: Meinberg
  • Møte i kommisjonen for økonomiske politikk i kulturhuset (Kulturvereinshaus)
  • Møte for regionale og distriktenes politiske ledere i Operahuset.
   • Taler: Rudolf Hess.
 • 10.00: Møte for kontoret for lokalpolitiske strategier i kongresshallen.
  • Talere: Wilhelm Frick; Fiehler, Bürgermeister i München; Weidemann, Bürgermeister i Halle.
 • 10.30: Møte for kontoret for teknologi i storsalen i rådhuset.
 • 12.30: Møte for kontoret for statstjenester i kulturhuset.
  • Taler: Neef.
 • 14.00: De væpnedes styrkers oppvisning fortsetter.
  • Taler: Adolf Hitler
 • 17.00: Mønstring av de væpnede styrker på Zeppelin-feltet.
 • 19.30: Partikongressen fortsetter og konkluderer.
  • Tale: Adolf Hitler.
 • 24.00: Tattoo for de væpnede styrker foran Hitler ved Deutscher Hof Hotell

Film fra rikspartidageneRediger

Festival Nürnberg (Festliches Nürnberg) er en 21 minutters fargefilm som dekker begivenheter fra de 8. og 9. partidager. Filmskaperen er Hans Weidemanns

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger