Demilitarisert sone

En demilitarisert sone, eller DMZ er et område, typisk ved en grense mellom to eller flere militære makter eller allianser, hvor militære styrker og installasjoner ikke er tillatt. Området skal ikke kunne benyttes som base for et militært angrep. Det finnes riktignok ikke noe som hindrer kamper i området om en krig har brutt ut. Som oftest er en DMZ oppstått på bakgrunn av en fredstraktat, våpenhvile eller annen avtale.

Den demilitariserte sonen mellom Nord- og Sør-Korea

Selv om mange demilitariserte soner også er nøytrale territorier, finnes det også tilfeller hvor en sone forblir demilitarisert selv om en stat får full kontroll over den. Det betyr at den normale rett til å ha militære midler i sonen er satt ut av kraft. I flere tilfeller har demilitariserte soner blitt naturreservater, fordi landet der er for farlig for bygging og mindre utsatt for menneskelige forstyrrelser og jakt.

Kjente eksempler på demilitariserte soner er området rundt Rhinen som ble demilitarisert gjennom Versaillestraktaten i 1919 (og re-militarisert av Tyskland i 1936) og sonen mellom Nord- og Sør-Korea. En demilitarisert sone på hver side av grensen, fra Svinesund i sør til 61°N, eksisterte også mellom Norge og Sverige etter Unionsoppløsningen i 1905 frem til 1993 da den ble avskaffet gjensidig av de to landene. Videre ble Nord-Vietnam og Sør-Vietnam adskilt med en egen demilitarisert sone.

Gjeldende demilitariserte soner Rediger

Afrika Rediger

  • Det ligger en demilitarisert sone mellom det nordlige Marokko og de spanskkontrollerte byene Ceuta og Melilla. Marokko har aldri anerkjent at byene er en del av Spania.

Europa Rediger

  • Den demilitariserte sonen på Kypros deler den selvutnevnte Tyrkiske republikken Nord-Kypros fra republikken Kypros. Sonen ble opprettet av FN i 1974 etter den tyrkiske invasjonen av Kypros.

Asia Rediger

Antarktis Rediger

  • Artikkel 1 i Den antarktiske traktat forbyr militær aktivitet på Antarktis.

Referanser Rediger

  1. ^ «Svalbardtraktaten,». Lovdata. Besøkt 3. januar 2013. «Art 9. Med forbehold av de rettigheter og plikter for Norge som følger av dets tiltredelse av Folkenes Forbund forplikter Norge sig til ikke å oprette eller tillate oprettet nogen flåtebasis i de egner som er nevnt i artikkel 1 eller anlegge nogen befestning i de nevnte egner som aldri må nyttes i krigsøiemed.»