Rhinland

region i Tyskland

Rhinland er en historisk region i det vestre Tyskland. Rhinland ligger på begge sider av elven Rhinen, og ligger i dag i de tyske delstatene Rheinland-Pfalz og Nordrhein-Westfalen.

Kart over Rhinland fra 1923 med administrasjons- og okkupasjonsområdene etter Versaillestraktaten

Tidligere var Rhinland den prøyssiske provinsen Rhinland. Den ble opprettet i 1822, som en sammenslåing av to allerede eksisterende prøyssiske provinser, det tidligere hertugdømmet Jülich-Kleve-Berg og storhertugdømmet Niederrhein. Etter første verdenskrig ble Saarland skilt ut av Rhinland og plassert under fransk administrasjon. Samtidig ble deler av Rhinland overtatt av Belgia.

I mellomkrigstiden skulle Rhinland ifølge Versaillestraktaten være en demilitarisert sone. Den 7. mars 1936 ignorerte Hitler traktaten og sendte tyske styrker inn i området.

Det var i 1946, etter andre verdenskrig, at Rhinland fikk dagens administrative inndeling og ble delt mellom Rheinland-Pfalz og Nordrhein-Westfalen.

Rhinlands største byer er Aachen, Köln, Krefeld, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Koblenz, og Wuppertal.

Kilder rediger