Overkommandoprosessen

OKW-rettergangen, offisielt The United States of America vs. Wilhelm von Leeb, et al., var den tolvte og siste av Nürnbergprosessene. De tiltalte var fjorten tyske generaler tilknyttet til OKW, Oberkommando der Wehrmacht. Rettergangen ble innledet den 30. desember 1947 og ble avsluttet den 28. oktober 1948. Dommere var John C. Young (hoveddommer), Winfield B. Hale og Justin W. Harding.

TiltalepunkterRediger

  1. Forbrytelse mot freden
  2. Krigsforbrytelser
  3. Forbrytelser mot menneskeheten
  4. Planlegging av angrepskrig og krigsforbrytelser

Elle tiltalte ble tiltalt på alle punkter; alle erklærte seg ikke skyldig. Det fjerde tiltalepunkt, som innebar forbrytersk konspirasjon, ble frafalt under den synsvinkel at de eventuelle forbryterske handlinger uansett var dekket av de øvrige punkter. På det første tiltalepunkt anså tribunalet de tiltalte som ikke skyldige, ettersom de ikke hadde utarbeidet krigspolitikken. Å utkjempe krig etter ordre ble ikke ansett som forbrytelse etter internasjonal rett.

TiltalteRediger

Navn Grad Tiltalepunkter Straff
    1 2 3 4  
Wilhelm von Leeb
Generalfeltmarskalk I I S I 3 års fengsel, men løslatt straks etter rettssaken idet man innså at det var skjedd en misforståelse - forveksling av dokumenter[trenger referanse] - men dommen ble ikke omgjort, bare ansett som allerede sonet.
Hugo Sperrle
Generalfeltmarskalk I I I I Frikjent
Georg von Küchler
Generalfeltmarskalk I S S I 20 års fengsel, omgjort til 12 års fengsel 1951, løslatt 1953
Johannes Blaskowitz
Generaloberst I I I I Begikk selvmord den 5. februar 1948
Hermann Hoth
Generaloberst I S S I 15 års fengsel, løslatt 1954
Georg-Hans Reinhardt
Generaloberst I S S I 15 års fengsel, løslatt 1952
Hans von Salmuth
Generaloberst I S S I 20 års fengsel, omgjort til 12 års fengsel 1951, løslatt 1953
Karl-Adolf Hollidt Generaloberst I S S I 5 års fengsel, løslatt 1949
Otto Schniewind
Generaladmiral I I I I Frikjent
Karl von Roques
General I S S I 20 års fengsel, døde i 1949
Hermann Reinecke
General I S S I Livstids fengsel, løslatt 1954
Walter Warlimont
General I S S I Livstids fengsel, omgjort til 18 års fengsel 1951, løslatt 1954
Otto Wöhler
General I S S I 8 års fengsel, løslatt 1951
Rudolf Lehmann
Generaloberststabsrichter I S S I 7 års fengsel

S = skyldig; I = ikke skyldig.

LitteraturRediger

  • Annette Weinke: Die Nürnberger Prozesse. Beck, München 2006, ISBN 3-406-53604-2.
  • Jörg Friedrich: Das Gesetz des Krieges. Das deutsche Heer in Rußland 1941–1945. Der Prozeß gegen das Oberkommando der Wehrmacht. Piper, München u. a. 1993, ISBN 3-492-03116-1.
  • Valerie Geneviève Hébert: Hitler's Generals on Trial: The Last War Crimes Tribunal at Nuremberg. University Press of Kansas, Lawrence, Kansas, 2010. Zusammenfassung und Kritik des Buches: Detlev F. Vagts, American Journal of International Law Bd. 104 (2010), S. 548f.

KilderRediger

Eksterne lenkerRediger