Nürnbergprosessene

serie av rettssaker i 1945–1949 om krigsforbrytelser under andre verdenskrig
Se Nürnbergprosessen for informasjon om hovedprosessen.

Nürnbergprosessene var en serie rettssaker ført i Nürnberg i årene 1945 til 1949 mot politiske, økonomiske og militære ledere fra Det tredje rike. Den største og mest kjente var Nürnbergprosessen mot topplederne, som ble ført for Det internasjonale militærtribunal. Etter denne saken ble det ført tolv andre prosesser for et amerikansk militærtribunal.

De tiltalte i Pohlprosessen

BakgrunnRediger

 
De fire okkupasjonsmaktenes flagg på Justizpalast i Nürnberg.

Opprinnelig planla man å bare ha en stor prosess for det internasjonale tribunalet. Men økende uenighet mellom de fire landene som dannet tribunalet førte til at dette ble umulig. Gjennom Kontrollrådets lov nr. 10, som hadde blitt fastsatt av Det allierte kontrollrådet den 20. desember 1945, kunne enhver av okkupasjonsmaktene stille mistenkte krigsforbrytetere for retten innenfor sin okkupasjonssone. USA benyttet seg av denne bestemmelsen, og førte derfor ytterligere saker etter at hovedprosessen var over. Ettersom Nürnberg lå innenfor den amerikanske okkupasjonssonen valgte man å fortsette å bruke samme rettssal som under den internasjonale prosessen.

Dommerne og aktoratet i disse sakene var amerikanske. Hovedanklager var bridgadergeneral Telford Taylor. Lignende rettssaker fant sted i de andre okkupasjonssonene.

Dommene i Nürnberg innebar at ordre ovenfra (engelsk: superior order) ikke fritok fra individuelt ansvar.[1]

ProsesseneRediger

Den internasjonale prosessenRediger

Den internasjonale prosessen fant sted fra november 1945 til oktober 1946

De amerikanske prosesseneRediger

De tolv sakene fant sted mellom 9. desember 1946 og 13. april 1949.

Totalt ble 185 personer stilt for retten. Av disse ble 142 kjent skyldig i ett eller flere anklagepunkter. 24 ble dømt til døden, hvorav elleve fikk dommen omgjort til livsvarig fengsel i ettertid. 20 ble dømt til livsvarig fengsel, 98 fikk fengselsstraffer av varierende lengde og 35 ble frikjent. Fire av de tiltalte ble tatt ut av sakene underveis på grunn av dårlig helse, mens fire begikk selvmord før dom hadde falt.

Mange av de lengre fengselsdommene ble kraftig redusert ved et dekret fra høykommissær John J. McCloy i 1951. Ti ikke eksekverte dødsdommer fra Einsatzgruppenprosessen ble samtidig omgjort til livstidsdommer. Samme år ble mange av de fengslede løslatt gjennom et amnesti.

Eksterne lenkerRediger


  1. ^ Fischel, J. R. (2020). Historical dictionary of the Holocaust. Rowman & Littlefield Publishers.