Milchprosessen (offisielt Amerikas forente stater mot Erhard Milch) var den andre av de tolv rettssakene som ble ført av et amerikansk militærtribunal under Nürnbergprosessene. Den ble ført på samme sted som den internasjonale Nürnbergprosessen, men i Milchprosessen hadde domstolen kun amerikanske medlemmer.

Erhard Milch (til venstre)

Det var kun én tiltalt i saken, tidligere feltmarskalk i Luftwaffe Erhard Milch, som var anklaget for å ha begått krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten.

Fra rettssalen, aktor Telford Taylor til høyre.

Saken ble først for Militærtribunal II, og dommerne var Robert H. Toms (rettens president), Fitzroy Donald Philips og Michael A. Musmanno. John J. Speight var reservedommer. Aktoratet ble ledet av Telford Taylor, mens anklagene ble fremlagt av Clark Denny. Forsvarerne i saken var Friedrich Bergold og Werner Milch; sistnevnte var den tiltaltes bror.

Tiltaltebeslutningen ble tatt ut 14. november 1946, og rettssaken varte fra 2. januar 1947 til 17. april samme år. Anklagene var:

  1. Krigsforbrytelser i form av mishandling og bruk i tvangsarbeid av krigsfanger, samt deportering av sivile fra okkuperte områder for samme formål.
  2. Krigsforbrytelser i form av deltagelse i eller autorisering av medisinske eksperimenter på mennesker uten testsubjektenes samtykke, i særdeleshet forsøk med simulasjon av store høyder og frost.
  3. Forbrytelser mot menneskeheten i form av deltagelse i mord, utryddelse, slavedrift, deportering, fengsling, tortur og bruk i tvangsarbeid av sivile under tysk kontroll, tyske borgere og krigsfanger.

Milch erklærte seg ikke skyldig i alle tiltalepunkter. Tribunalet fant ham skyldig i punkt 1 og 3, men frikjente ham på punkt 2 fordi hans deltagelse ikke kunne bevises hinsides tvil. Han ble dømt til livsvarig fengsel, som ble omgjort til 15 års fengsel i 1951. I juni 1954 ble han sluppet fri under et større amnesti.

Kilder rediger