Nordland politidistrikt

Nordland politidistrikt er et politidistrikt i Nordland fylke, med sete i Bodø. Politidistriktet omfatter hele fylket, med unntak av Bindal kommune som inngår i Trøndelag politidistrikt, samt Gratangen i Troms som tilhører Troms politidistrikt. Distriktet ble opprettet 1. januar 2016 gjennom en sammenslåing av Helgeland politidistrikt, Salten politidistrikt og Midtre Hålogaland politidistrikt. Sammenslåingen inngikk i regjeringen Erna Solbergs nærpolitireform, som reduserte antall politidistrikter i Norge fra 27 til 12.[2][3] Politidistriktet har 25 tjenestesteder.

Nordland politidistrikt
Nordland politidistrikt
Våpenskjoldet til det norske politiet
TypePolitidistrikt
VirkeområdeNordland
Etablert1. januar 2016; 5 år siden (2016-01-01)
Org.nummer983 999 999
PolitimesterTone Elisabeth Vangen[1]
HovedkontorBodø
UnderlagtPoliti- og lensmannsetaten
Ansatte567
Nettsidepoliti.no
Bodø politistasjon

Nordland politidistrikt er tillagt politimyndighet på innretninger på norsk kontinentalsokkel og i Norges økonomiske sone mellom 65. breddegrad 30 minutter og 68. breddegrad 30 minutter.[4]

Tone Elisabeth Vangen er politimester fra 1. januar 2016;[1] hun var også tidligere politimester i Salten politidistrikt fra 2005 til 2012. Heidi Kløkstad er påtalesjef og fast stedfortreder for politimesteren.

Funksjonell strukturRediger

I februar 2016 besluttet justis- og beredskapsminister Anders Anundsen overordnet organisasjonsmodell for politidistriktet:[5][6]

 • Felles forebyggings- og etterforskningsenhet
 • Felles operativ enhet
 • Felles påtaleenhet
 • Felles enhet for forvaltning og sivil rettspleie

Geografisk omfangRediger

Nordland politidistrikt omfatter hele Nordland fylke, med unntak av Bindal kommune som inngår i Trøndelag politidistrikt.[7], samt Gratangen i Troms.

Bindal kommune i sørlige Helgeland ligger i Nordland fylke, men kommunen har historiske bånd til Trøndelag. Landskapet omkring elva Nauma (Namsen) var i vikingtiden en del av Naumdølafylket.[8] Bindal tilhørte Brønnøy sogneprestembete i kirkelige spørsmål, men sorterte under fogden i Namdalen i sivile saker. Bindal ble overført til Helgeland fogderi omkring 1800.[8] Den 1. april 1998 ble Bindal overført fra Helgeland politidistrikt til Namdalen politidistrikt,[8] og fra 1. januar 2002 til 1. januar 2016 var Bindal var en del av Nord-Trøndelag politidistrikt.

Ved opprettelsen inngikk også de fem kommunene Skånland, Ibestad, Kvæfjord, Ballangen og Salangen i Troms fra det tidligere Midtre Hålogaland politidistrikt.[7] En kongelig resolusjon av 22. mai 2017 overførte disse fem kommunene til Troms politidistrikt, mens Gratangen i Troms ble lagt til Nordland Politidistrikt.[9] Skånland ble 1. januar 2020 slått sammen med Tjeldsund.

TjenestestederRediger

Politidistriktet omfatter i dag 25 tjenestesteder.

Ved opprettelsen hadde politidistriktet 34 tjenestesteder, hvorav seks tilhørte det tidligere Midtre Hålogaland politidistrikt. Den 13. oktober 2016 foreslo Politidistriktets ledelse legge ned 19 av de daværende lensmannskontorene, herav 15 i Nordland.[10] Den 13. januar 2017 besluttet Politidirektoratet, under ledelse av Odd Reidar Humlegård, å legge ned 126 tjenestesteder på landsbasis og opprette syv nye, herav i Evenes og Røst i Nordland.[11] Den 24. mai 2017 foretok justis- og beredskapsdepartementet en justering av den endelige strukturen,[12] og blant konsekvensene var at tjenestestedet på Hemnesberget i Hemnes i Nordland ble bevart.[12]

HelgelandRediger

 • Brønnøy
 • Vefsn
 • Rana

Salten og LofotenRediger

 • Meløy
 • Bodø
 • Fauske

Ofoten og VesterålenRediger

 • Narvik
 • Sortland
 • Vågan

Foreslått nedlagtRediger

 • Ballangen
 • Bø i Vesterålen
 • Evenes
 • Tjeldsund
 • Skånland
 • Gildeskål
 • Grane
 • Hatfjelldal
 • Hadsel
 • Hemnes
 • Nesna
 • Lødingen
 • Rødøy
 • Steigen
 • Saltdal
 • Beiarn
 • Sømna
 • Tysfjord
 • Øksnes

ReferanserRediger

 1. ^ a b Offisielt fra Statsrådet, regjeringa.no, 27. november 2015
 2. ^ Presseinvitasjon: Justis- og beredskapsministeren om politireforma, pressemelding, regjeringen.no, 6. mars 2015
 3. ^ Justis- og beredskapsdepartementet: Prop. 61 LS (2014-2015). Endringer i politiloven mv. (trygghet i hverdagen – nærpolitireformen), 6. mars 2015
 4. ^ [1]
 5. ^ Overordnet organisasjonsmodell for politidistriktene
 6. ^ Brev
 7. ^ a b Midtre Hålogaland politidistrikt. Beskrivelse av politidistriktet[død lenke], politi.no, 7. januar 2016
 8. ^ a b c Ada Haraldsvik: NAMDAL POLITIDISTRIKTS HISTORIE, 2016
 9. ^ Martin Mortensen: – Å dele politidistriktet vil ta inntil et år, NRK, 24. desember 2015
 10. ^ Politireformen: Slik blir endringene i Nordland, NRK Nordland, 13. oktober 2016
 11. ^ Tanita Wassås Kveinå: Vil legge ned 126 av politiets tjenestesteder, NRK, 13. januar 2017
 12. ^ a b Ny tjenestestruktur for politiet, regjeringen.no, pressemelding 24. mai 2017