Nærstad

(Omdirigert fra «Nærstad skanse»)

Nærstad (gnr. 90) (første del er trolig avledet av det norrøne mannsnavnet Neriðr) er en gammel storgård i tidligere Norderhov herredskommune, nå Ringerike kommune i Buskerud. Bygningsmassen ligger på en høyde like vest for E16 og Randselva, mellom tidligere Hvalsmoen leir og Eggemoen. Gården er nevnt i en rekke diplomer fra 1528 (NRJ. IV 148) og framover. Koordinatene i øvre høyre hjørne gjelder Nærstad skanse.

Nærstadmarka Rediger

Nærstadmarka er et skog- og friluftsområde som har fått navn etter gården. Marka strekker seg nordvestover fra bruket og dekker områdene opp mot Eggemoen og Nymoen langs E16, nord til Vågård.

Nærstad skanse Rediger

På gården Nærstad er det gjort funn som indikerer at det i før-reformatorisk tid har ligget en skanse (et forsvarsanlegg) der. Anlegget har ikke samme karakter som tradisjonelle bygdeborger. Måten vollen er lagt opp på, synes å antyde at anlegget kanskje ikke er forhistorisk, men fra nyere tid. Skansen ligger imidlertid strategisk på en liten høyde nordvest for og tett inntil gårdsbebyggelsen. Det er tydelige spor etter en voll der, og en del av vollen har vært dobbel med en avstand på cirka 9 meter mellom ytre og indre voll. Svært lite er ellers kjent om anlegget, som også har en uavklart vernestatus. Funnet er registrert i Kulturminnesøk med lokalitets ID 52652.

Se også Rediger

Eksterne lenker Rediger

  • (no) «Nærstad skanse». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning.