Liste over kulturminner i Ringerike

Wikimedia-listeartikkel
Kartvisning Vis alle koordinater  : OSM eller | WikiMap

Liste over kulturminner i Ringerike er en oversikt over fredede og/eller bevaringsverdige bygninger og elementer i Ringerike. Data er hentet fra Riksantikvarens liste over kulturminner.

ID-nummer består av et lenket tall som går direkte til det aktuelle kulturminnet i Kulturminnesøk.

Kart
Nes kirke
(test)
35 nummererte markører
1 = Nes kirke
2 = Hønefoss kirke
3 = Riddergården
4 = Skollerud
5 = Strømsoddbygda kapell
6 = Veme kirke
7 = Viker kirke
8 = Tyristrand kirke
9 = Fjellbråtakollen
10 = Haug kirke
11 = Hval kirke
12 = Hvalsmoen leir
13 = Lunder kirke
14 = Norderhov kirke
15 = Ådal (Viker) kirkested
16 = Ringerud
17 = Schjongshaugen eller Buskhaugen
18 = Kulerud
19 = Bølgen
20 = Ringshaugen i Ringsdalen
21 = Tradisjonslokalitet
22 = Kirkeåkeren
23 = Gullerud
24 = Galgefurua
25 = Svea
26 = Tjuvenborgen
27 = Slotteberget
28 = Tanberg kirkested
29 = Hallingby søndre
30 = Eggemoen
31 = Glatveds Hotel
32 = Viul hovedgård
33 = Ask
34 = Lunder middelalderske kirkested
35 = Lunder gamle kirkested
Id Navn Wikipediaartikkel Bilde Kategori Datering Koord Wikidata Kommune
33284 Gullerud Gullerud Bergkunst Bronsealder 60°08′54″N 10°18′05″Ø Ringerike
22972 Ormekula Ormekula
Ormekula
Ormekula
Forsvarsanlegg Jernalder 60°11′43″N 10°12′35″Ø Ringerike
32921 Tjuvenborgen Tjuvenborgen
Tjuvenborgen
Tjuvenborgen
Forsvarsanlegg Jernalder 60°19′48″N 9°58′45″Ø Ringerike
52652 Nærstad Nærstad Forsvarsanlegg Førreformatorisk tid 60°11′52″N 10°16′34″Ø Ringerike
53027 Fjellbråtakollen Fjellbråtakollen Forsvarsanlegg Jernalder 60°19′51″N 10°09′39″Ø Ringerike
81426 Tjuenbor'n Tjuenbor'n Forsvarsanlegg Jernalder 60°07′07″N 10°01′35″Ø Ringerike
81500 Slotteberget Slotteberget
Slotteberget
Slotteberget
Forsvarsanlegg Jernalder 60°11′45″N 10°12′24″Ø Ringerike
94386 Hvalsmoen Hvalsmoen Forsvarsanlegg 1800-tallet, fjerde kvartal
1900-tallet, første kvartal
1900-tallet, andre kvartal
60°11′17″N 10°18′10″Ø Ringerike
94391 Eggemoen Eggemoen Forsvarsanlegg 1900-tallet, tredje kvartal 60°12′30″N 10°18′13″Ø Ringerike
53032 Svea Gårdsanlegg Jernalder 60°29′44″N 10°04′55″Ø Ringerike
86516 Riddergården Riddergården
Riddergården
Riddergården
Gårdstun 1700-tallet, første kvartal
1700-tallet, fjerde kvartal
1800-tallet, første kvartal
1800-tallet, tredje kvartal
60°10′12″N 10°15′38″Ø Ringerike
86541 Hesselberg Hesselberg
Hesselberg
Hesselberg
Gårdstun 1700-tallet, tredje kvartal 60°08′17″N 10°16′59″Ø Ringerike
86634 Hallingby søndre Hallingby søndre
Hallingby søndre
Hallingby søndre
Gårdstun 1600-tallet, fjerde kvartal 60°15′51″N 10°11′00″Ø Ringerike
119714 Vaker Vaker Gårdstun 1700-tallet 60°08′06″N 10°17′57″Ø Ringerike
151629 Viul hovedgård Viul Grøntområder 1800-tallet, fjerde kvartal 60°12′15″N 10°20′41″Ø Ringerike
151630 Ask Ask gods
Ask
Ask
Grøntområder 1800-tallet, tredje kvartal 60°08′22″N 10°10′25″Ø Ringerike
13219 Bølgen Bølgen Innskrift/ristning Etterreformatorisk tid 60°10′22″N 10°23′31″Ø Ringerike
84339 Lunder kirkested Lunder kirke
Lunder kirkested
Lunder kirkested
Kirkested 1700-tallet, tredje kvartal 60°14′32″N 9°55′43″Ø Ringerike
84496 Haug kirkested Haug kirke (Ringerike)
Haug kirkested
Haug kirkested
Kirkested Førreformatorisk tid
Middelalder
60°10′27″N 10°19′12″Ø Ringerike
84678 Hval kirkested Hval kirke
Hval kirkested
Hval kirkested
Kirkested 1800-tallet, tredje kvartal 60°16′05″N 10°10′28″Ø Ringerike
84695 Hønefoss kirkested Hønefoss kirkested
Hønefoss kirkested
Hønefoss kirkested
Kirkested 1800-tallet, tredje kvartal 60°10′00″N 10°15′38″Ø Ringerike
84988 Strømsoddbygda kirkested Strømsoddbygda kirkested
Strømsoddbygda kirkested
Strømsoddbygda kirkested
Kirkested 1900-tallet, tredje kvartal 60°20′23″N 9°50′38″Ø Ringerike
85073 Tanberg kirkested Kirkested Middelalder 60°08′24″N 10°16′24″Ø Ringerike
85103 Nes kirkested Nes kirke (Ringerike)
Nes kirkested
Nes kirkested
Kirkested Førreformatorisk tid
1800-tallet, tredje kvartal
60°33′50″N 9°59′09″Ø Ringerike
85149 Norderhov kirkested Norderhov kirkested
Norderhov kirkested
Norderhov kirkested
Kirkested Førreformatorisk tid
Middelalder
60°07′53″N 10°16′11″Ø Ringerike
85695 Tyristrand kirkested Tyristrand kirkested
Tyristrand kirkested
Tyristrand kirkested
Kirkested 1800-tallet, tredje kvartal 60°05′10″N 10°05′52″Ø Ringerike
85801 Veme kirkested Veme kirkested
Veme kirkested
Veme kirkested
Kirkested 1800-tallet, fjerde kvartal 60°12′25″N 10°05′09″Ø Ringerike
85842 Viker kirkested Viker kirkested
Viker kirkested
Viker kirkested
Kirkested Førreformatorisk tid
1600-tallet, fjerde kvartal
60°26′58″N 10°02′24″Ø Ringerike
85948 Ådal (Viker) kirkested Kirkested Middelalder 60°26′57″N 10°02′22″Ø Ringerike
157216 Lunder middelalderske kirkested Lunder stavkirke Kirkested Middelalder 60°14′54″N 9°54′43″Ø Ringerike
157223 Lunder gamle kirkested Lunder kirke Kirkested 1700-tallet, første kvartal 60°14′50″N 9°54′57″Ø Ringerike
87625 Hønefoss hjelpefengsel Hønefoss hjelpefengsel
Hønefoss hjelpefengsel
Hønefoss hjelpefengsel
Offentlig institusjon 1800-tallet 60°09′52″N 10°15′20″Ø Ringerike
120066 Glatveds Hotel Glatveds Hotel
Glatveds Hotel
Glatveds Hotel
Overnattings-/serveringssted Etterreformatorisk tid 60°10′15″N 10°15′40″Ø Ringerike
33254 Skollerud Skollerud Runer/innskrifter Etterreformatorisk tid 60°16′40″N 10°09′35″Ø Ringerike
3800 Kulerud Steinbrudd Uviss tid 60°09′20″N 10°18′15″Ø Ringerike
3779 Ringerud Tradisjonslokalitet Førreformatorisk tid 60°23′18″N 10°02′59″Ø Ringerike
3793 Schjongshaugen eller Buskhaugen Schjong
Schjongshaugen eller Buskhaugen
Schjongshaugen eller Buskhaugen
Tradisjonslokalitet Førreformatorisk tid 60°09′43″N 10°15′40″Ø Ringerike
22983 Ringshaugen i Ringsdalen Tradisjonslokalitet Førreformatorisk tid 60°07′17″N 10°08′12″Ø Ringerike
23399 Tradisjonslokalitet Tradisjonslokalitet Førreformatorisk tid 60°09′17″N 10°18′52″Ø Ringerike
32922 Kirkeåkeren Tradisjonslokalitet Jernalder
Uviss tid
60°14′49″N 9°54′52″Ø Ringerike
33294 Galgefurua Galgefurua
Galgefurua
Galgefurua
Tradisjonslokalitet Førreformatorisk tid 60°08′43″N 10°16′32″Ø Ringerike

Kilder Rediger

  • Lista er basert på Riksantikvarens liste over kulturminner, klikkbar lenke til hvert enkelt kulturminne finnes i første kolonne i tabellen.

Eksterne lenker Rediger