Nærstad (gnr. 90) (første del er trolig avledet av det norrøne mannsnavnet Neriðr) er en gammel storgård i tidligere Norderhov herredskommune, nå Ringerike kommune i Buskerud. Bygningsmassen ligger på en høyde like vest for riksvei 35 og Randselva, mellom Hvalsmoen leir og Eggemoen. Gården er nevnt i en rekke diplomer fra 1528 (NRJ. IV 148) og framover.

NærstadmarkaRediger

Nærstadmarka er et skog- og friluftsområde har fått navn etter gården. Marka strekker seg nordvestover fra gården og dekker områdene opp mot Eggemoen og Nymoen langs E16, nord til Vågård.

Nærstad skanseRediger

På gården er det gjort funn som indikerer at det i før-reformatorisk tid har ligget en skanse (et forsvarsanlegg) der. Svært lite er kjent om funnet, som også har en uavklart vernestatus. Funnet er registrert i Kulturminnesøk med lokalitets ID 52652.

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger

  • (no) «Nærstad». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning.