Skanse er et forsvarsverk bygget i tre, stein eller jord. Vanligvis brukes ordet skanse om et forsvarsverk som er av midlertidig art og raskt bygget opp like før eller under strid. I enkelte tilfeller har det senere blitt bygget et anlegg av mer permanent karakter og navnet «skanse» kan ha fulgt med i inn i navnet til det permanente anlegget.

Rostock Warnemünde med skanse

Ordet skanse ble brukt flere steder i Nord-Europa fra middelalderen fram mot slutten av 1800-tallet. I Norge er flere av de mindre anleggene frem til ca. 1814 omtalt som skanser mens mindre, semipermanente stillinger for posisjonsartilleriet frem mot 1905 ble omtalt som batterier jfr. for eksempel Isesjøbatteriet. Ordet skanse kommer fra latin absconsus, via det franske esconce. Ordet er nært knyttet til det tyske schanze og det nederlandske schans. Det opprinnelige ordet har mange betydninger, men hentyder til noe dekkende eller beskyttende.

Skanser i Norge rediger

 
Kartutsnitt over Skansen i Stavanger i 1860.

Skanser i Sverige rediger

Skanser i Tyskland rediger

Skanser i Storbritannia rediger

Se også rediger