Mal:JULGREGDATO

Dokumentasjonsikon Maldokumentasjon [vis] [rediger] [historikk] [oppdater]

Mal for angivelse av historiske datoer i henhold til både juliansk og gregoriansk kalender.

BehovRediger

Den julianske kalenderen ble erstattet av den gregorianske kalenderen til ulike tider i de europeiske land. Dette førte til at begge kalendre eksisterte side om side over en periode på nesten 350 år. I dag er den gregorianske kalender enerådende. Historiske datoer oppgis vanligvis etter den kalender som gjaldt på det sted og på den tid hvor hendelsen fant sted, men ofte er det hensiktsmessig å oversette datoen på de historiske dokumenter til gregoriansk dato. Dette gjelder for områder hvor den gregorianske kalender ble innført til ulik tid (f.eks. det tyske språkområdet) og for hendelser som oppleves å ha interesse utover det land hvor den fant sted. I Isaac Newtons levetid ble den julianske kalender benyttet i England, men på grunn av hans internasjonale betydning oppgis hans fødselsdato vanligvis i henhold til begge kalendre: 25. desember 1642jul./ 4. januar 1643greg.. Tilsvarende behov oppstår dersom to land med ulike kalendre var part i en historisk hendelse. For KarlXIIs dødsfall ved Fredriksten festning i Norge er det ikke opplagt om en oppgitt dato er i henhold til svensk (juliansk) eller norsk (gregoriansk) kalender. For å unngå misforståelser og samtidig respektere begge parter, bør dødsdatoen oppgis i henhold til begge kalendre: 30. novemberjul./ 11. desember 1718greg..

Historiske datoer før innføringen av den gregorianske kalender, 5. oktoberjul./ 15. oktober 1582greg., oversettes vanligvis ikke til gregoriansk kalender. Den siste datostandarden (ISO 8601) åpner likevel for dette. Når en kalender brukes før sin innføring, kalles den proleptisk. Bruk av den proleptiske gregorianske kalender kan være hensiktsmessig, f.eks. hvis den historiske hendelsen har tilknytning til astronomiske forhold. Eksempelvis refereres det til en solformørkelse i Magnussønnenes saga i Heimskringla. Solformørkelsen som var total i Trøndelag, fant sted 11. augustjul./ 18. august 1124greg..

Denne malen gir en standard for angivelse av historiske datoer i henhold til både juliansk og gregoriansk kalender. Malen bør brukes etter behov for å oppnå entydighet og unngå misforståelser. Man skal huske at på samme måte som nordmenn ikke bare leser norsk, men også dansk, svensk, tysk og engelsk Wikipedia, blir norsk Wikipedia også lest av alle skandinavisktalende og andre med kjennskap til skandinavisk. En dato uten referanse til kalender kan bli oppfattet annerledes av utenlandske lesere.

BrukRediger

Malen kalles ved å skrive {{JULGREGDATO|<parameter_1>|...|<parameter_n>}}.

Nødvendige parametreRediger

  1. Dag. Heltall mellom 1 og 31,
  2. Måned. Heltall mellom 1 og 12,
  3. År. Positivt heltall.

Parametrene dag, måned og år utgjør datoen etter den gregorianske kalender. Med utgangspunkt i denne beregnes juliansk dato for samme dag. Begge datoene skrives ut med den julianske datoen foran den gregorianske. I utskriften er datoene skilt med en skråstrek. Eksempelvis gir {{JULGREGDATO|5|8|1649}} resultatet 26. julijul./ 5. august 1649greg..

Valgfrie parametreRediger

  • Aarsskifte. Juliansk årsskifte, oppgitt som månedsnummer før eller etter det gregorianske årsskiftet den 1. januar. Parameteren Aarsskifte oppgis som et heltall mellom –11 og 12. Verdien 0 benyttes ikke, og ved utelatelse settes Aarsskifte = 1 (januar). Parameteren Aarsskifte forutsetter at årsskiftet finner sted på den første i det valgte månedsnummeret, men hvis dette ikke er tilfelle, fås likevel riktig utskrift ved passende bruk av parameteren. Eksempel: I noen land var årsskiftet på 25. mars (Maria bebudelse) etter gregoriansk årsskifte. I England var dette tilfelle før 1752. Siden årsskifte på bebudelsesdagen ikke faller på den første i en måned, settes her Aarsskifte = 4 (april) for julianske datoer til og med 24. mars. En oversikt over årsskifter som var utbredt i middelalderen, finnes på nettsiden [1].
  • Lenke = "sann" hvis gregoriansk dato med årstall skal lenkes (f.eks. 30. januar 2023).
  • Datolenke = "sann" hvis gregoriansk dato uten årstall skal lenkes (f.eks. 30. januar 2023). Parameteren har ingen virkning hvis Lenke = "sann".
  • Kort = "sann" hvis årstallene skal utelates. Dette er hensiktsmessig når årstallet er unødvendig eller det fremgår av sammenhengen. For å kunne beregne riktig juliansk dato må årstallet likevel oppgis i kallet.
  • Dagsformat = "sann" hvis juliansk måned skal utelates. Dette skjer dog bare dersom datoene faller i samme måned i samme år.

De valgfrie parametrene kan kombineres vilkårlig.

EksemplerRediger

Gregoriansk dato Utskrift Kall
15. oktober 1582 5. oktoberjul./ 15. oktober 1582greg. {{JULGREGDATO|15|10|1582}}
1. mars 1700 19. februarjul./ 1. mars 1700greg. {{JULGREGDATO|1|3|1700}}
1. mars 1753 18. februarjul./ 1. mars 1753greg. {{JULGREGDATO|1|3|1753}}
4. august 1030 29. julijul./ 4. augustgreg. {{JULGREGDATO|4|8|1030|Kort="sann"}}
12. august 1665 2.jul./ 12. august 1665greg. {{JULGREGDATO|12|8|1665|Dagsformat="sann"}}
31. mars 1727 20. mars 1726jul./ 31. mars 1727greg. {{JULGREGDATO|31|3|1727|Aarsskifte=4}}
13. april 1743 2. apriljul./ 13. april 1743greg. {{JULGREGDATO|13|4|1743|Datolenke="sann"}}
9. september 1828 28. augustjul./ 9. september 1828greg. {{JULGREGDATO|9|9|1828|Lenke="sann"}}

BegrensningRediger

Malen virker bare for datoer fra og med 2. februarjul./ 1. februar 200greg.. Dette skyldes at algoritmen ikke er skrevet for å håndtere det tilfelle at den gregorianske dato er mindre enn den julianske (hvilket er oppfylt før 1. marsjul./ 1. mars 200greg.). En generalisering til tidligere datoer er mulig, men algoritmen kan ikke utvides til å omfatte datoer før vår tidsregnings begynnelse. Behovet for å benytte denne malen for de to første århundrene av vår tidsregning oppfattes som marginalt.

NordenRediger

Alle de nordiske land benyttet den julianske kalender frem til 18. februarjul./ 28. februar 1700greg.. Neste dag gikk Danmark-Norge over til den gregorianske kalender, mens Sverige (med Finland) ti dager senere gikk over til en egen svensk kalender som ble benyttet i tolv år. Den 1. marsjul./ 12. mars 1712greg. gikk Sverige tilbake til den julianske kalenderen, og beholdt denne frem til 17. februarjul./ 28. februar 1753greg.. Fra og med neste dag har alle de nordiske land benyttet den gregorianske kalenderen. Maler for den svenske kalenderen tilsvarende JULGREGDATO finnes under:

  • Mal:SVEGREGDATO. Denne gir datoer i henhold til svensk og gregoriansk kalender.
  • Mal:JULSVEGREGDATO. Denne gir datoer i henhold til juliansk, svensk og gregoriansk kalender.

Begge malene gjelder for tidsrommet fra 29. februarjul./ 1. marssve./ 11. mars 1700greg. til 29. februarjul./ 30. februarsve./ 11. mars 1712greg..

KildeRediger

Denne mal er i hovedsak kopiert fra den tyske Vorlage:JULGREGDATUM, men på enkelte steder er det gjort endringer.

FotnoterRediger