Lokaltog er en type persontog som kan defineres et sted mellom forstadsbane og regiontog, men det finnes ingen eksakt avgrensning. Disse togene betjener i hovedsak reisende mellom større byer, gjennom byenes forsteder og til nærliggende mindre byer og tettsteder. Sammenlignet med regiontog har lokaltogene som regel stopp på flere stasjoner og hyppigere avganger. Lokaltog tilsvarer omtrent det som på tysk kalles S-Bahn (Stadtschnellbahn), svensk pendeltåg, og engelsk suburban/commuter rail (forstads-/pendlertog).

Lokaltog i Oslo-området av type 69 og 72 på Skamarken i Drammen.

Lokaltog i ulike landRediger

  • Tyskland: S-Bahn, byhurtigbane i flere større tyske byer
  • Frankrike: RER (Réseau express régional d'Île-de-France), nettverk av hurtige lokaltog i Paris
  • England: Crossrail (Elizabeth Line), tverrgående lokaltogforbindelse gjennom London under bygging
  • Finland: Huvudstadsregionens närtrafik, lokaltognettet i Helsingfors

Lokaltog i NorgeRediger

I Norge opereres lokaltog av Vy rundt byene Oslo og Bergen, av Go-Ahead rundt Stavanger og av SJ rundt Trondheim og Bodø. I tillegg regnes togen på Flåmsbanen og Bratsbergbanen som lokaltog. Togene opererer på samme infrastruktur som regiontog og fjerntog, men har et tettere stoppmønster og benytter da en del stasjoner og holdeplasser som de andre togene kun kjører forbi. Noen steder hvor øvrige tog kjører på nye rette linjer med få stasjoner, benytter noen av lokaltogene den gamle svingete linjen med mange stoppesteder.

Vys lokaltognett i Oslo-området dekker flere kilometer bane (553) og har flere stasjoner (108) enn noen annet tilsvarende lokaltogsystem i Norden. Utenfor Oslo-regionen finnes det lokaltåg-linjer Steinkjer – Trondheim – Røros (Trønderbanen), Bergen – Arna, Flåm – Myrdal, Notodden – Porsgrunn, Nelaug – Arendal, Rognan – Bodø (Saltenpendelen) og Stavanger – Egersund (Jærbanen).[1]

ReferanserRediger