Liste over vulkanske formasjoner på Io

Culann Patera (grønnaktig formasjon over senter) med tilhørende lavastrømmer og rød vulkansk søyleavleiring. Deler av Tohil Patera nede til høyre.

Dette er en liste over vulkanske overflateformasjoner på Io, Jupiters tredje største måne, som har blitt godkjent for bruk av Den internasjonale astronomiske union. Formasjonene som er listet under er bare en del av det totale antallet kjente vulkanske formasjonene, men de resterende har ikke et offisielt godkjent navn.

Navnene på de vulkanske formasjonene bruker en kombinasjon av et navn avledet fra mytologiske figurer fra verden rundt relatert til solen, ild, vulkaner, torden, eller smiing, steder fra den greske mytologiske historien om Io, Dantes inferno, eller fra navn på en nærliggende formasjon på Ios overflate og et godkjent beskrivende betegnelse. Den beskrivende betegnelsen brukt er basert på type navngitt formasjon og hvordan den først ble oppdaget. Vulkanene som først ble oppdaget som en aktiv formasjon fra observasjoner av en vulkansk søyle passer under kategorien eruptivt senter og bruker ikke en beskrivende betegnelse, selv om deler av disse formasjonene også kan ha fått navn som bruker en beskrivende betegnelse, som Prometheus Patera eller Masubi Fluctus. Lavastrømmer bruker den beskrivende betegnelsen fluctus eller flertall fluctūs, for eksempel Acala Fluctus. Vulkanske nedsenkninger bruker betegnelsen patera eller flertall paterae, for eksempel Ah Peku Patera. Betegnelsen har også blitt fellesbetegnelsen ved henvisning til disse strukturene. Små skjoldvulkaner bruker betegnelsen tholus eller flertall tholi, for eksempel Inachus Tholus. Kanaler som er gravd ut av vulkanske lavastrømmer bruker betegnelsen vallis eller flertall valles.

Eruptive sentreRediger

 
Det erutptive senteret Prometheus

Erupitve sentre på Io er typisk steder hvor stor vulkansk aktivitet ble observert og karakerisert før de vulkanske landformene ble det. Koordinater, diameter og navnekilde kommer fra Den internasjonale astronomiske unions nettside for nomenklatur i solsystemet.[1] Alle disse formasjonene har blitt observert som aktive vulkaner på Io.

Vulkan Oppkalt etter Koordinater
Amirani Amirani (Georgisk) 24°28′N 114°41′V
Kanehekili Kāne Milohai (Hawaiisk) 18°13′S 33°37′V
Loki Loke (Norrøn) 18°13′N 302°34′V
Marduk Marduk (Babylonsk) 29°17′S 209°44′V
Masubi Ho-Masubi (Japansk) 49°36′S 56°11′V
Maui Māui (Hawaiisk) 19°32′N 122°19′V
Pele Pele (Hawaiisk) 18°43′S 255°17′V
Prometheus Prometheus (Gresk) 1°31′S 153°56′V
Surt Surt (Islandsk) 45°13′N 336°29′V
Thor Thor (Norrøn) 39°09′N 133°08′V
Volund Völundr (Norrøn) 28°37′N 172°30′V
Zamama Zamama (Babylonsk) 18°26′N 172°35′V

PateraeRediger

Tabellen under lister navngitte vulkanske nedsenkninger eller paterae på Io. Koordinater, diameter og navnekilder kmmer fra Den internasjonale astronomiske unions nettside for nomenklatur i solsystemet.[1] Merknader om hvorvidt pateraen har blitt observert som en aktiv vulkan av enten bakkebaserte astronomer, Hubble-teleskopet eller av ulike romsonder som har befunnet seg i eller nær det jovianske systemet kommer fra boken Volcanism on Io med mindre annet er anigtt.[2]

I 2006 ble betegnelsen catena, for vulkaner på Io med flere nedsenkninger, avviklet til fordel for flertallsformen paterae. Disse formasjonene er nå Tvashtar Paterae, Reshet Paterae og Mazda Paterae.

Patera Oppkalt etter Koordinater Diameter Aktivitet observert
Ababinili Patera Ababinili (Chickasaw) 12°47′N 142°10′V 105.0 km Nei
Agni Patera Agni (Hinduistisk og andre) 40°48′S 333°03′V 19.7 km Nei
Ah Peku Patera Ah Peku (Maya) 10°20′N 107°02′V 84.0 km Ja
Aidne Patera Aidne (Irsk) 34°24′S 177°05′V 30.26 km Ja
Altjirra Patera Altjira (Australsk) 1°47′S 108°58′V 52.55 km Ja
Amaterasu Patera Amaterasu (Japansk) 38°08′N 306°32′V 93.1 km Ja
Angpetu Patera Angpetu (Dakota) 21°09′S 8°47′V 13.68 km Nei
Aramazd Patera Aramazd (Armensk) 73°35′S 336°49′V 68.82 km Nei
Arusha Patera Arusha (Hinduistisk) 39°04′S 101°29′V 68.07 km Ja
Asha Patera Asha (Zoroastrisk) 8°50′S 225°41′V 108.33 km Ja
Ātar Patera Atar (Zoroastrisk) 31°06′N 278°35′V 86.41 km Ja
Aten Patera Aton (Egyptisk) 48°32′S 310°01′V 43.4 km Ja
Babbar Patera Babbar (Sumerisk)[1] 39°47′S 271°59′V 85.74 km Ja
Balder Patera Balder (Norrøn) 11°26′N 156°06′V 42.0 km Nei
Belenus Patera Belenus (Keltisk) 2°54′N 157°43′V 23.01 km Nei
Bochica Patera Bochica (Chibchansk) 61°30′S 18°51′V 52.38 km Nei
Camaxtli Patera Camaxtli (Aztekisk) 15°15′N 136°48′V 58.39 km Ja
Carancho Patera Carancho (Boliviansk) 1°26′N 317°12′V 30.04 km Nei
Cataquil Patera Catequil (Inka) 23°53′S 16°34′V 133.95 km Nei
Catha Patera Cautha (Etruskisk) 53°46′S 101°35′V 68.59 km Ja
Chaac Patera Chaac (Maya) 11°53′N 157°26′V 95.88 km Ja
Chors Patera Chors (Slavisk) 68°28′N 249°51′V 64.97 km Ja
Creidne Patera Creidhne (Keltisk) 53°01′S 342°32′V 152.82 km Ja
Cuchi Patera Cuchi (Australsk) 0°54′S 144°34′V 76.28 km Ja
Culann Patera Culann (Keltisk) 20°13′S 160°10′V 54.48 km Ja
Daidalos Patera Daidalos (Gresk) 19°31′N 274°21′V 73.29 km Ja
Dazhbog Patera Dazhbog (Slavisk) 55°06′N 301°29′V 118.39 km Ja
Dingir Patera Dingir (Sumerisk) 4°08′S 341°22′V 47.38 km Nei
Dusura Patera Dusura (Nabateer) 37°28′N 119°01′V 68.58 km Ja
Ekhi Patera Ekhi (Baskisk) 28°21′S 88°30′V 51.04 km Ja
Emakong Patera Emakong (Sulca fra New Britain) 3°20′S 119°49′V 80.08 km Ja
Estan Patera Estan (Hettittene) 21°37′N 87°43′V 95.0 km Ja
Fo Patera Fo (Kinesisk) 40°47′N 192°15′V 47.15 km Ja
Fuchi Patera Fuchi (Ainuer) 28°20′N 327°34′V 63.67 km Ja
Gabija Patera Gabija (Litauisk) 51°54′S 202°32′V 48.0 km Ja
Galai Patera Galai (Mongol) 10°52′S 288°07′V 105.23 km Nei
Gibil Patera Gibil (Sumerisk) 14°59′S 294°38′V 102.38 km Ja?
Girru Patera Girru (Babylonsk) 22°48′N 239°55′V 68.23 km Ja
Gish Bar Patera Gish Bar (Babylonsk) 16°11′N 90°16′V 122.25 km Ja
Grannos Patera Grannus (Keltisk) 11°10′N 145°17′V 45.0 km Nei
Grian Patera Grian (Keltisk) 11°50′S 11°59′V 70.0 km Ja
Haokah Patera Haokah (Lakotisk) 20°52′S 186°39′V 53.86 km Ja
Hatchawa Patera Hatchawa (Yaroro) 59°25′S 31°59′V 84.98 km Nei
Heiseb Patera Heiseb (Bushmann) 29°47′N 244°51′V 62.48 km Nei
Heno Patera Heno (Irokesisk) 57°08′S 311°28′V 71.06 km Ja
Hefaistos Patera Hefaistos (Gresk) 1°57′N 289°47′V 38.84 km Ja
Hi'iaka Patera Hi'iaka (Hawaiisk) 3°38′S 79°28′V 128.27 km Ja
Hiruko Patera Hiruko (Japansk) 65°05′S 328°50′V 89.54 km Nei
Horus Patera Horus (Egyptisk) 9°49′S 338°00′V 144.21 km Nei
Huo Shen Patera Huo Shen (Kinesisk) 15°01′S 328°59′V 62.73 km Nei
Ilmarinen Patera Ilmarinen (Finsk) 14°26′S 1°09′V 45.94 km Nei
Inti Patera Inti (Inka) 68°22′S 347°31′V 70.91 km Nei
Isum Patera Isum (Mesopotamisk) 29°49′N 208°28′V 62.24 km Ja
Itzamna Patera Itzamna (Maya) 16°08′S 99°28′V 126.36 km Ja
Janus Patera Janus (Romersk) 4°34′S 39°03′V 60.07 km Ja
Kami-Nari Patera Kami-Nari (Japansk) 8°42′S 235°05′V 53.39 km Nei
Kane Patera Kāne (Hawaiisk) 48°23′S 11°46′V 135.77 km Nei
Karei Patera Karei (Semang fra Malayahalvøya) 0°12′N 13°05′V 35.29 km Ja
Kava Patera Kava (Persisk) 16°50′S 341°20′V 63.82 km Nei
Khalla Patera Khalla (Bushmann) 5°08′N 303°34′V 48.24 km Nei
Kibero Patera Kibero (Yaroro) 11°50′S 305°06′V 63.34 km Nei
Kinich Ahau Patera Kinich Ahau (Maya) 49°20′N 310°12′V 45.21 km Ja
Kurdalagon Patera Kurdalagon (Ossetisk) 49°37′S 217°59′V 28.15 km Ja
Laki-oi Patera Laki-oi (Kayan fra Borneo) 38°56′S 61°56′V 105.16 km Nei
Llew Patera Llew (Keltisk) 12°10′N 242°19′V 78.0 km Ja
Loki Patera Loke (Norrøn) 12°58′N 308°48′V 227.79 km Ja
Lu Huo Patera Lu Huo (Kinesisk) 38°31′S 353°10′V 63.95 km Nei
Maasaw Patera Masau'u (Hopisk) 40°17′S 339°05′V 43.99 km Nei
Mafuike Patera Mahu-ike (Polynesisk) 13°31′S 259°28′V 148.32 km Nei
Malik Patera Malik (Babylonsk og Canaanite) 34°09′S 129°35′V 121.68 km Ja
Mama Patera Mama (Chibchansk fra Mellom-Amerika) 11°17′S 355°19′V 15.72 km Nei
Manua Patera Manua (Hawaiisk) 35°47′N 321°44′V 110.51 km Ja
Masaya Patera Masaya (Nicaraguan) 22°37′S 344°29′V 55.09 km Nei
Maui Patera Māui (Hawaiisk) 16°37′N 124°15′V 37.84 km Ja
Mazda Paterae Ahura Mazda (Zoroastrisk) 8°49′S 313°17′V 240.78 km Ja
Mbali Patera Mbali (Pygmy) 31°30′S 5°04′V 40.7 km Ja
Menahka Patera Menahka (Mandan fra Nord-Amerika) 31°19′S 344°45′V 9.15 km Nei
Mentu Patera Mentu (Egyptisk) 7°00′N 139°22′V 103.0 km Nei
Michabo Patera Michabo (Algonkinske folk fra Nord-Amerika) 1°12′N 167°36′V 104.0 km Ja
Mihr Patera Mihr (Armensk) 16°31′S 305°27′V 61.72 km Ja
Mithra Patera Mithra (Zoroastrisk) 59°00′S 266°28′V 33.78 km Ja
Monan Patera gud av tupí-guarani (Brasil) 19°43′N 105°23′V 112.89 km Ja
Mulungu Patera Mulungu (Østafrikansk) 17°16′N 217°52′V 62.48 km Ja
Namarrkun Patera Namarrkun (Australsk) 10°04′N 175°31′V 16.69 km Nei
Nina Patera Nina (Inka) 38°14′S 162°36′V 52.07 km Nei
Nunurta Patera Ninurta (Sumerisk og Akkadian) 16°44′S 315°15′V 82.34 km Nei
Nusku Patera Nusku (Mesopotamisk) 65°01′S 3°49′V 124.31 km Ja
Nyambe Patera Nyambe (Zambezi) 0°23′N 343°07′V 58.15 km Nei
Ot Patera Ot (Mongol) 1°06′N 217°24′V 52.26 km Ja
Päive Patera Päive (Samisk) 45°43′S 358°32′V 59.05 km Nei
Pautiwa Patera Pautiwa (Hopisk) 34°12′S 345°35′V 6.62 km Nei
Pillan Patera Pillan (Mapuche fra Sør-Amerika) 12°20′S 243°15′V 73.43 km Ja
Podja Patera Podja (Evenk fra Russland og Kina) 18°25′S 304°44′V 67.03 km Nei
Prometheus Patera Prometheus (Gresk) 0°37′S 152°27′V 73.43 km Ja
Purgine Patera Purgine (Mordviner fra Russland) 2°37′S 297°18′V 35.74 km Nei
Pyerun Patera Perun (Slavisk) 55°38′S 251°13′V 52.18 km Ja
Ra Patera Ra (Egyptisk) 8°40′S 324°42′V 39.11 km Ja
Radegast Patera Radagast (Slavisk) 27°47′S 159°59′V 27.11 km Ja
Rarog Patera Rarog (Slavisk) 41°43′S 304°25′V 104.35 km Ja
Rata Patera Rātā (Maoirsk) 35°37′S 199°47′V 46.31 km Ja
Reiden Patera Reiden (Japansk) 13°24′S 235°27′V 73.26 km Ja
Reshef Patera Reshef (Fønikians) 27°41′N 158°04′V 62.0 km Nei
Reshet Paterae Reshet (Arameisk) 0°32′S 305°29′V 148.34 km Nei
Ruaumoko Patera Ruaumoko (Maorier) 14°43′N 139°44′V 19.0 km Ja
Ruwa Patera Ruwa (Østafrikansk) 0°11′N 1°45′V 62.44 km Ja
Savitr Patera Savitr (Hinduistisk) 48°11′N 123°22′V 92.48 km Nei
Sêd Patera Sêd (Fønikians) 2°55′S 303°34′V 52.1 km Nei
Sengen Patera Sengen (Japansk) 32°53′S 303°44′V 63.64 km Ja
Seth Patera Seth (Egyptisk) 5°21′S 131°40′V 59.82 km Ja
Sethlaus Patera Sethlans (Etruskisk) 52°17′S 193°50′V 78.57 km Ja
Shakuru Patera Shakuru (Pawnesisk fra Nord-Amerika) 24°07′S 265°44′V 105.01 km Ja
Shamash Patera Shamash (Babylonsk og Assyrisk) 34°59′S 152°35′V 205.3 km Ja
Shamshu Patera Shamshu (Arabisk) 10°04′S 62°58′V 96.36 km Ja
Shango Patera Shango (Yorùbá) 32°21′N 100°31′V 90.22 km Ja[3]
Shoshu Patera Shoshu (Kaukasisk) 20°22′S 324°40′V 13.08 km Nei
Sigurd Patera Sigurd (Norrøn) 5°56′S 97°56′V 68.6 km Ja
Siun Patera Siun (Nanai fra Siberia) 49°50′S 0°26′V 52.5 km Nei
Steropes Patera Steropes (Gresk) 15°32′N 138°51′V 20.0 km Nei
Sui Jen Patera Sui Jen (Kinesisk) 19°06′S 2°39′V 33.78 km Nei
Surya Patera Surya (Hinduistisk) 21°28′S 151°35′V 49.81 km Ja
Susanoo Patera Susanoo (Japansk) 22°23′N 219°48′V 58.41 km Ja
Svarog Patera Svarog (Slavisk) 48°40′S 265°44′V 124.03 km Ja
Talos Patera Talos (Gresk) 26°23′S 354°45′V 24.67 km Nei
Taranis Patera Taranis (Keltisk) 71°22′S 25°32′V 130.67 km Nei
Taw Patera Taw (Monguor) 33°39′S 358°22′V 4.74 km Nei
Tawhaki Patera Tawhaki (Māori) 3°19′N 76°11′V 49.85 km Ja
Thomagata Patera Thomagata (Chibchansk fra Mellom-Amerika) 25°40′N 165°56′V 59.0 km Nei
Tien Mu Patera Tien Mu (Kinesisk) 12°19′N 134°18′V 28.0 km Ja
Tiermes Patera Tiermes (Samisk) 22°23′N 349°57′V 79.76 km Nei
Tohil Patera Tohil (Maya) 25°38′S 158°40′V 76.59 km Nei
Tol-Ava Patera Tol-Ava (Mordviner fra Russland) 1°48′N 322°08′V 84.53 km Nei
Tung Yo Patera Tung Yo (Kinesisk) 18°16′S 0°56′V 59.68 km Nei
Tupan Patera tordenguden Tupan av Tupí-Guaraní fra Brasil 18°44′S 141°08′V 79.13 km Ja
Tvashtar Paterae Tvashtri (Hinduistisk) 62°46′N 123°32′V 306.19 km Ja
Ukko Patera Ukko (Finsk) 30°57′N 18°25′V 35.25 km Ja?[3]
Ülgen Patera Ülgen (Siberian) 40°51′S 287°19′V 43.89 km Ja
Uta Patera Utu (Sumerisk) 35°52′S 22°24′V 43.89 km Ja
Vahagn Patera Vahagn (Armensk) 24°07′S 350°45′V 99.6 km Nei
Viracocha Patera Viracocha (Inka) 61°46′S 280°05′V 59.3 km Ja
Vivasvant Patera Vivasvant (Hinduistisk) 75°08′N 293°59′V 83.19 km Ja
Wabasso Patera Wabasso (Potawatomi fra Nord-Amerika) 22°54′S 166°42′V 32.0 km Nei
Wayland Patera Wayland the Smith (Germansk) 32°48′S 225°14′V 63.37 km Ja
Yaw Patera Yaw (Hebraisk) 9°54′N 132°12′V 39.0 km Ja
Zal Patera Zal (Persisk) 40°15′N 74°30′V 165.94 km Ja

LavastrømmerRediger

Fluctūs (områder med lavastrømmer) på Io er oppkalt etter gudene for ild og torden i ulike mytologier, eller etter steder i gresk mytologi forbundet med Io. Koordinater, lengder og navnekilder kommer fra Den internasjonale astronomiske unions nettsted for nomenklatur i solsystemet.[1] Merknader om hvorvidt pateraen har blitt observert som en aktiv vulkan av enten bakkebaserte astronomer, Hubble-teleskopet eller av ulike romsonder som har befunnet seg i eller nær det jovianske systemet kommer fra boken Volcanism on Io med mindre annet er anigtt.[2]

Fluctus Oppkalt etter Koordinater Length Aktivitet observert
Acala Fluctus Acala (Buddhisme) 8°58′N 334°35′V 411.11 km Ja
Arinna Fluctus Arinna (Hettittisk) 31°14′N 149°10′V 121.94 km Ja
Donar Fluctus Donar (Germansk) 22°40′N 187°38′V 222.47 km Ja
Evvia Fluctūs Evvia (Gresk) 45°01′S 350°58′V 104.82 km Nei
Fjorgynn Fluctus Fjorgyn (Norrøn) 11°14′N 358°05′V 414.07 km Ja
Kanehekili Fluctus Kāne Milohai (Hawaiisk) 17°41′S 33°34′V 243.47 km Ja
Lei-Kung Fluctus Lei Gong (Kinesisk) 40°24′N 206°28′V 386.17 km Ja
Lei-zi Fluctus Lei Zi (Kinesisk) 14°15′N 46°10′V 361.1 km Nei
Marduk Fluctus Marduk (Sumerisk) 27°35′S 210°50′V 169.43 km Ja
Masubi Fluctus Ho-Masubi (Japansk) 50°29′S 58°08′V 501.33 km Ja
Sobo Fluctus Sobo (Vodoo) 14°05′N 150°35′V 58.83 km Ja
Tsũi Goab Fluctus Tsui (Khoikhoisk) 1°24′S 163°24′V 117.0 km Ja
Tung Yo Fluctus Tung Yo (Kinesisk) 16°36′S 356°29′V 459.37 km Nei
Uta Fluctus Utu (Sumerisk) 33°03′S 16°39′V 332.31 km Nei

SkjoldvulkanerRediger

Skjoldvulkaner, eller tholi, på Io er oppkalt etter mytologiske figurer forbundet med ild eller med nymfen Io.

Tholus Oppkalt etter Koordinater Length Height
Apis Tholus Apis (Gresk) 10°54′S 347°53′V 145.71 km N/A
Inachus Tholus Inachus (Gresk) 16°11′S 347°46′V 176.96 km 1.8 km[4]
Tsũi Goab Tholus Tsui (Khoikhoisk) 0°06′S 163°00′V 53.0 km 0.8 km[5]

LavakanalerRediger

Lavakanaler som skjærer seg inn i det omkringliggende terrenget på Io bruker betegnelsen vallis.

Vallis Oppkalt etter Koordinater Length
Tawhaki Vallis Tawhaki (Māori) 0°30′N 72°48′V 190.0 kilometer (km)

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

  1. ^ a b c d Blue, Jennifer. «Io Neimenclature: Patera, paterae». USGS. Besøkt 17. januar 2010. 
  2. ^ a b Davies, Ashley (2007). «Appendix 1: Io hot-spot locations». Volcanism on Io: A Comparison with Earth. Cambridge University Press. s. 305–309. ISBN 0-521-85003-7. 
  3. ^ a b Spencer, J. R. (2007). «Io Volcanism Seen by New Horizons: A Major Eruption of the Tvashtar Volcano». Science. 318 (5848): 240–243. Bibcode:2007Sci...318..240S. PMID 17932290. doi:10.1126/science.1147621. 
  4. ^ Schenk, P. (2001). «The Mountains of Io: Global and Geological Perspectives from Voyager and Galileo». Journal of Geophysical Research. 106 (E12): 33201–33222. Bibcode:2001JGR...10633201S. doi:10.1029/2000JE001408. 
  5. ^ Schenk, P. M. (2004). «Shield volcano topography and the rheology of lava flows on Io». Icarus. 169: 98–110. Bibcode:2004Icar..169...98S. doi:10.1016/j.icarus.2004.01.015. 

Eksterne lenkerRediger