Liste over stortingsrepresentanter for Bergen

Wikimedia-listeartikkel

Liste over stortingsrepresentanter for Bergen dekker alle som representerte valgkretsen BergenStortinget fra 1814 til 1973, da byen ble utvidet og innlemmet i Hordaland.

1814Rediger

«Bergen byes deputerede» til Riksforsamlingen på Eidsvoll våren 1814 (utarbeidelsen av Norges Grunnlov):

Navn Yrke Periode Merknader
Christie, Wilhelm Frimann KorenWilhelm Frimann Koren Christie Sorenskriver 1814
Meltzer, FredrikFredrik Meltzer Grosserer 1814
Rolfsen, JensJens Rolfsen Grosserer 1814
Rein, JonasJonas Rein Residerende kapellan 1814

Bergens representanter i Det første overordentlige Stortinget høsten 1814 (revisjon av Grunnloven og forhandlinger om union med Sverige. Merk at Bergens representanter på forhånd måtte forplikte seg til å stemme nei til unionen):

Navn Yrke Periode Merknader
Hagerup, EdvardEdvard Hagerup Assessor 1814
Konow, AugustAugust Konow Handelsmann 1814
Motzfeldt, PeterPeter Motzfeldt Visekommandant på Bergenhus 1814
Christie, Wilhelm Frimann KorenWilhelm Frimann Koren Christie Sorenskriver, kansellisekretær 1814

1815–1882Rediger

Bergen har fire representanter i Stortinget i hver valgperiode, og valgperiodene varer i 3 år.

Navn Yrke Periode Merknader
Aall, Hans Jørgen ChristianHans Jørgen Christian Aall Assessor 1842–1847
Arestrup, Jens Peder SmitJens Peder Smit Arestrup Pianofortefabrikant 1877–1879
Bruun, Engelbrekt ChristenEngelbrekt Christen Bruun Repslager, fabrikkeier 1880–1882
Bull, Georg JacobGeorg Jacob Bull Byfogd 1821–1823
Christie, Wilhelm Frimann KorenWilhelm Frimann Koren Christie Stiftamtmann, tollinspektør 1815–1820; 1836–1838
Conradi, Carsten BalthazarCarsten Balthazar Conradi Assessor 1836–1841
Dahl, Niels Griis AlstrupNiels Griis Alstrup Dahl Major 1830–1832
Danielssen, Daniel CorneliusDaniel Cornelius Danielssen Overlege 1862–1864; 1871–1876
Falsen, Christian MagnusChristian Magnus Falsen Amtmann 1821–1823
Foss, Henrik HermanHenrik Herman Foss Stabskaptein 1827–1829
Faye, Jørgen BrederJørgen Breder Faye Kjøpmann, banksjef 1854–1859; 1865–1870
Gran, JensJens Gran Sjef 1839–1841; 1845–1850
Geelmuyden, Ivar Christian SommerschildIvar Christian Sommerschild Geelmuyden Rektor, ordfører 1865–1876
Hagerup, EdvardEdvard Hagerup Amtmann 1824–1829
Hille, Wollert LudvigWollert Ludvig Hille Direktør 1877–1879
Holmboe, HansHans Holmboe Rektor 1833–1838; 1842–1844; 1848–1853; 1859–1864
Irgens, OleOle Irgens Skoleinspektør 1868–1870
Jebsen, PeterPeter Jebsen Fabrikkeier, konsul 1874–1876; 1880–1882
Konow, CarlCarl Konow Sjef, kjøpmann, visekonsul 1848–1853; 1857–1859
Konow, AugustAugust Konow Handelsmann 1824–1826
Konow (1779–1839), WollertWollert Konow (1779–1839) Kjøpmann, visekonsul 1815–1817; 1827–1829
Krogh, Gerhard ChristopherGerhard Christopher Krogh Kaptein og kvartermester 1880–1882
Leganger, HenrikHenrik Leganger 2. rådmann 1824–1826
Løberg, Timandus JonasTimandus Jonas Løberg Overlege 1865–1867; 1871–1876
Martens, Søren BrederSøren Breder Martens Bakermester 1830–1835; 1842–1844
Meltzer, FredrikFredrik Meltzer Overfiskevraker 1821–1829
Meyer, FredrikFredrik Meyer Kjøpmann 1815–1817
Michelsen, Jacob AndreasJacob Andreas Michelsen Handelsmann 1868–1873
Mowinckel (1787–1862), Johan LudwigJohan Ludwig Mowinckel (1787–1862) Sjef for handelshus 1821–1823
Nicolaysen, Lyder WentzelLyder Wentzel Nicolaysen Kjøpmann, børskommisær 1830–1832; 1839–1841; 1845–1847
Nielsen, Niels JohanNiels Johan Nielsen Adjunkt 1877–1879
Normann, AbrahamAbraham Normann Overfiskeveier 1818–1820
Olsen, Andreas SchramAndreas Schram Olsen Byfogd 1830–1832
Prahl, Michael DjurhusMichael Djurhus Prahl Kjøpmann 1818–1820
Prante, Adolph JørgenAdolph Jørgen Prante Kjøpmann, lærer 1859–1867
Rosendahl, Morten AndreasMorten Andreas Rosendahl Kjøpmann, skipsreder 1859–1864
Rye, Niels MathiasNiels Mathias Rye Amtmann 1877–1879
Schydtz, JensJens Schydtz Borgermester, amtmann, tollinspektør 1833–1856; 1859–1861
Smit, Paul MeyerPaul Meyer Smit Auditør 1854–1859
Steen, Frederik Martin BudtzFrederik Martin Budtz Steen Politifullmektig 1880–1882
Sødring, Christopher HansenChristopher Hansen Sødring Gårdbruker, skipsreder 1818–1820
Tangen, Herman vonHerman von Tangen Kjøpmann 1854–1856
Vogt, NielsNiels Vogt Amtmann 1857–1859
Wallace, GeorgGeorg Wallace Bakermester 1851–1853
Wetlesen, Hans JørgenHans Jørgen Wetlesen Kaptein 1815–1817
Wiese, GeorgGeorg Wiese Kjøpmann 1833–1835

1883–1906Rediger

Parlamentarismen innføres i Norge, og representantene får partitilhørighet. Bergen har fortsatt fire representanter i hver valgperiode, som fortsatt varer i 3 år. Hemmelig valg innføres i 1885, allmenn stemmerett for menn i 1900.

Navn Yrke Parti Periode Merknader
Ameln, Johan Gerhard TheodorJohan Gerhard Theodor Ameln Kjøpmann Venstre 1889–1891
Bendixen, Bendix EdvardBendix Edvard Bendixen Skolebestyrer Venstre 1886–1888
Berner, CarlCarl Berner Direktør for den tekniske skole Venstre 1886–1891; 1895–1903
Brunchorst, JørgenJørgen Brunchorst Konservator, Dr. philos Venstre, Samlingspartiet 1895–1897; 1904–1906
Blydt, JørgenJørgen Blydt Kjøpmann Venstre 1901–1903
Brynildsen, Diderich AntonDiderich Anton Brynildsen Bakermester Høyre 1904–1906
Gade, Fredrik GeorgFredrik Georg Gade Konsul Venstre 1883–1885
Geelmuyden, Carl Victor EmanuelCarl Victor Emanuel Geelmuyden Overlærer Venstre 1901–1903
Hansen, Andreas JohanAndreas Johan Hansen Forretningsfører Venstre 1898–1903
Kahrs, Christian MeidellChristian Meidell Kahrs Kjøpmann Samlingspartiet 1904–1906
Krogh, Gerhard ChristopherGerhard Christopher Krogh Kaptein, bankadministrator Venstre 1883–1888
Krohn, Johan Cordt HarmensJohan Cordt Harmens Krohn Optikus Venstre 1889–1894
Lehmkuhl, Kristoffer DidrikKristoffer Didrik Lehmkuhl Kjøpmann, børskommisær Høyre 1904–1906
Lund, John TheodorJohn Theodor Lund Agent, kjøpmann, bankbestyrer Venstre 1883–1885; 1892–1900
Michelsen, ChristianChristian Michelsen Overrettssakfører, skipsreder Venstre 1892–1894
Prahl, Ferdinand ChristianFerdinand Christian Prahl Brigadeauditør, assessor Venstre 1892–1900
Sparre, Ole Jacob LouisOle Jacob Louis Sparre Stadsfysikus Venstre, Det Moderate Venstre 1883–1891

1907–1921Rediger

Valgordningen endres til Flertallsvalg i enmannskretser. Bergen deles inn i valgkretsene Kalfaret, Nordnes, Nygård og Sandviken, som hver velger en representant til Stortinget. Valgperiodene varer i 3 år. Stortingsrepresentantene velges nå direkte av velgerne, ikke indirekte gjennom valgmenn slik ordningen var fra 1814 til 1906. Allmenn stemmerett for kvinner innføres fra 1915.

Valgkrets Periode Navn Yrke Parti Merknader
Kalfaret 1907–1909 Mowinckel, Johan LudwigJohan Ludwig Mowinckel Skipsreder, ordfører Venstre
Nordnes 1907–1909 Grieg, JoachimJoachim Grieg Skipsmegler, konsul Samlingspartiet
Nygård 1907–1909 Rogge, Johan RandulfJohan Randulf Rogge Kjøpmann Samlingspartiet
Sandviken 1907–1909 Sæbø, Lars OlsenLars Olsen Sæbø Skomakermester Arbeiderpartiet
Kalfaret 1910–1912 Lothe, JohanJohan Lothe Apoteker Høyre
Nordnes 1910–1912 Konow, Fredrik LudvigFredrik Ludvig Konow Skipsreder, konsul Det Frisinnede Venstre
Nygård 1910–1912 Irgens, AkselAksel Irgens Skipsreder Høyre
Sandviken 1910–1912 Sæbø, Lars OlsenLars Olsen Sæbø Skomakermester Arbeiderpartiet
Kalfaret 1913–1915 Samuelsen, JohanJohan Samuelsen Skomakersvenn Arbeiderpartiet
Nordnes 1913–1915 Mowinckel, Johan LudwigJohan Ludwig Mowinckel Skipsreder, ordfører Venstre
Nygård 1913–1915 Ameln, HenrikHenrik Ameln Dispasjør, sakfører Høyre
Sandviken 1913–1915 Sæbø, Lars OlsenLars Olsen Sæbø Skomakermester Arbeiderpartiet
Kalfaret 1916–1918 Geelmuyden, Carl Victor EmanuelCarl Victor Emanuel Geelmuyden Rektor, ordfører Venstre
Nordnes 1916–1918 Mowinckel, Johan LudwigJohan Ludwig Mowinckel Skipsreder, ordfører Venstre
Nygård 1916–1918 Samuelsen, JohanJohan Samuelsen Skomakersvenn Arbeiderpartiet
Sandviken 1916–1918 Blydt, JørgenJørgen Blydt Børskommisær Venstre
Kalfaret 1919–1921 Olsen, HroarHroar Olsen Stiftamtmann Høyre
Nordnes 1919–1921 Konow, Fredrik LudvigFredrik Ludvig Konow Skipsreder, konsul Det Frisinnede Venstre
Nygård 1919–1921 Bruun, Gerdt Henrik MeyerGerdt Henrik Meyer Bruun Fabrikkeier Høyre
Sandviken 1919–1921 Hoel, Ole AndorOle Andor Hoel Direktør Det Frisinnede Venstre

1922–1973Rediger

Valgordningen endres til Forholdstallsvalg i flermannskretser. Bergen blir igjen en samlet valgkrets, nå med fem representanter på Stortinget. Stortinget vedtar i 1938 at valgperiodene utvides til 4 år. Valgene i 1940 og 1944 uteblir grunnet tysk okkupasjon.

Navn Yrke Parti Periode Merknader
Aabrek, Kjell GjøsteinKjell Gjøstein Aabrek Lektor Arbeiderpartiet 1954-1957
Aase, Ingvald BerentinIngvald Berentin Aase Malermester Arbeiderpartiet, Norges Kommunistiske Parti 1922-1930 NKP fra 1925
Ameln, HenrikHenrik Ameln Overrettssakfører Høyre 1922-1933
Andersen, Ragnvald MikalRagnvald Mikal Andersen Mekaniker Arbeiderpartiet 1958-1961
Bakke, Gunnar Olai OlsenGunnar Olai Olsen Bakke Vaktmester Arbeiderpartiet 1931-1945
Berge, AbrahamAbraham Berge Tidl. statsminister Det Frisinnede Venstre 1925-1927
Bollmann, Johan HenrikJohan Henrik Bollmann Skipsmegler Det Frisinnede Venstre 1928-1930
Brochmann, Bertram DybwadBertram Dybwad Brochmann Forfatter Samfundspartiet 1934-1936
Dahl, JoachimJoachim Dahl Fagforeningsformann Arbeiderpartiet 1945-1953
Dahl-Goli, OliverOliver Dahl-Goli Generalsekretær, redaktør Kristelig Folkeparti 1961-1965
Dalland, RandulfRandulf Dalland Fenrik Norges Kommunistiske Parti 1945-1949
Garbo, GunnarGunnar Garbo Journalist Venstre 1958-1973
Greve, EinarEinar Greve Skoleinspektør Det Frisinnede Venstre 1931-1933
Hambro, Edvard IsakEdvard Isak Hambro Professor Høyre 1961-1969
Hansen, HarryHarry Hansen Ordfører Arbeiderpartiet 1969-1973
Haugstvedt, AsbjørnAsbjørn Haugstvedt Inspektør Kristelig Folkeparti 1969-1973
Johannesen, Karl M.Karl M. Johannesen Forretningsfører Norges Kommunistiske Parti 1925-1927
Langhelle, NilsNils Langhelle Statsråd, direktør Arbeiderpartiet 1950-1969 Død 1967
Lid, MonsMons Lid Forretningsfører Arbeiderpartiet 1945-1949
Lindebrække, SjurSjur Lindebrække Banksjef Høyre 1945-1953
Lisæth, Henrik J.Henrik J. Lisæth Siviløkonom Høyre 1969-1973
Molvik, Nikolai Paul KorneliusNikolai Paul Kornelius Molvik Rektor Kristelig Folkeparti 1965-1969
Mowinckel, Johan ErnstJohan Ernst Mowinckel Kjøpmann Høyre 1922-1924
Mowinckel, Johan LudwigJohan Ludwig Mowinckel Skipsreder Venstre 1922-1945 Død 1943
Mowinckel, Thorolf BeyerThorolf Beyer Mowinckel Kjøpmann Høyre 1934-1936
Meinich-Olsen, FinnFinn Meinich-Olsen Banksjef Høyre 1937-1945
Petersen, ChristianChristian Petersen Fabrikkeier Høyre 1922-1924
Samuelsen, JohanJohan Samuelsen Skomakersvenn, kontorfullmektig Arbeiderpartiet 1928-1945
Selvik, TorsteinTorstein Selvik Redaktør Arbeiderpartiet 1950-1969
Sundt, ArthurArthur Sundt Høyesterettsadvokat Venstre 1945-1949; 1954-1957
Svensen, HenrikHenrik Svensen Lagdommer Høyre 1954-1961
Totland, OlavOlav Totland Sogneprest Arbeiderpartiet 1969-1973
Vaksdal, Ivar JohannesenIvar Johannesen Vaksdal Ingeniør Venstre 1937-1945
Øen, FinnFinn Øen Direktør Venstre 1950-1953