Liste over ordførere i Trysil

Wikimedia-listeartikkel

Liste over ordførere i Trysil kommune i Innlandet begynner i 1837, etter at Trysil formannskapsdistrikt (kommune) ble opprettet ved at formannskapslovene ble innført i 1837.

Kommunevåpenet i Trysil, hvor to skistaver symboliserer bygdas skihistorie.[1]

Den lengstsittende er Arvid Nyberg som var ordfører i Trysil i 28 år, fra 1972 til 1999. Ole Martin Norderhaug satt 16 år, det vil si fire perioder. Halvor Lunde satt i 15 år, det vil si fem av datidens perioder på tre år.

HistorieRediger

 
Trysil rådhus i Innbygda ligger på grunnen til gården Østre Lunde. Både Halvor Lunde og Harald Lunde var brukere på Østre Lunde.

Trysil kommune har for det meste bestått som én enhetlig kommune siden 1837, uten deling eller fusjoner. Det var en grensejustering i nordvest i 1880 ved at grenda Nordre Osen ble overført til Åmot. Videre ble to grender i nord overført til den nyopprettede Engerdal kommune i 1911,[2] og grensen mellom Elverum og Trysil på vestsiden av Osensjøen ble justert i 1943 og 1964.[3]

Kommunen besto av to sogn, hovedsognet og Osen, og i tråd med vanlig praksis for sognekommuner var det lenge faste kvoter for antall representanter i formannskap og kommunestyre fra hvert sogn, og separate valg til disse plassene.[4] Partilister ble introdusert ved valget i 1907.[5] Ved valgene i 1907 og 1910 ble det stilt to lister. Den første gangen stilte Arbeiderne og det demokratiske venstre mot Venstre. Ved neste valg hadde de samme listene og kandidatene fått nye navn: Arbeiderdemokratene og Frisinnede Venstre.[6] Trysil arbeiderparti stilte liste for første gang i 1913, og hadde fra 1920 flertall og ordføreren fram til 2015, med unntak av to perioder i mellomkrigstida.[7]

De to brødrene Jo Jonsen Lunde og Erik Johnsen Kveen var begge ordførere. En annen ordførerslekt begynte med Ole Nyhuus d.e. som var far til Ola Nyhuus d.y., morfar til Halvor Lunde og oldefar til Harald Lunde.

To av ordførerne har også vært stortingsrepresentanter: Ola Nyhuus d.y. i 1865–1867 og 1868–1870 og Harald Løbak i sju perioder 1945–1973. Løbak var også landbruksminister i Einar Gerhardsens tredje regjering 1956–1960. Sogneprest Albert Balchen ble stortingsrepresentant etter at han hadde flyttet fra Trysil. De følgende fire var vararepresentanter til Stortinget: Kristian Ingmar Moe, Martin Nyhuus, August Aastad og Arvid Nyberg.

Flere av ordførerne har også hatt andre tillitsverv i bygda, blant annet knyttet til Trysil Privatbank og Trysil Sparebank.

Liste over ordførerneRediger

I de tilfellene fra 1879 til 1905 hvor partitilknytning er angitt i parentes gjelder det personer som hadde en kjent partitilknytning, men som ikke var valgt på partiliste ved kommunevalget.

År Navn Parti Yrke
1837–1839 Paul Irgens Dybdahl sogneprest
1839–1841 Arne Arnesen klokker (Osen)
1841–1843 Jo Jonsen Lunde gårdbruker, Vestre Lunde (Innbygda)
​1843–1845 Paul D. Gleditsch gårdbruker, Gleditsch (Tørberget)
​1845–1847 Halvor E. Lunde gårdbruker, Vestre Lunde (Innbygda)
​1847–1853 Ole Nyhuus d.e. lærer, gårdbruker, skogbestyrer (Innbygda)
​1853–1859 Halvor Strandvold gårdbruker, lærer (Øverbygda)
​1859–1863 Ola Nyhuus d.y. gårdbruker, skogbestyrer (Innbygda)
​1863–1867 Johan Landgraff landhandler, gjestgiver, tømmermerker (Innbygda)
1867 Albert Balchen sogneprest
​1867–1871 Erik Johnsen Kveen lærer (Innbygda)
​1871–1875 Johan Landgraff landhandler, gjestgiver, tømmermerker (Innbygda)
​1875–1879 Hans Nysæter gårdbruker (Nybergsund)
​1879–1881 Johan Rønningen (V) gårdbruker, Pers (Østby)
​1881–1889 Per Galaasen (V) gårdbruker, Akre (Søre Trysil)
​1889–1891 Johan Rønningen (V) gårdbruker, Pers (Østby)
​1891–1893 Bernhard Holt (V) lærer, organist (Innbygda)
​1893–1895 Otto Rundfloen (V) gårdbruker, Rundfloen (Søre Trysil)
​1895–1898 Johan Rønningen (V) gårdbruker, Pers (Østby)
​1899–1901 Bernhard Holt (V) lærer, organist (Innbygda)
​1902–1904 Martin Nyhuus (V, H) gårdbruker og skogeier, Vestsjøberget (Søre Trysil)
​1905–1919 Halvor Lunde Arb.dem. gårdbruker (Innbygda)
​1920–1922 Kristian Ingmar Moe Ap småbruker, forretningsfører (Innbygda)
​1923–1925 John G. Østby V lærer og kirkesanger (Innbygda)
​1926–1931 August Aastad Ap småbruker, skogsarbeider, forretningsfører (Tørberget)
​1932–1934 John G. Østby V lærer og kirkesanger (Innbygda)
​1935–1937 August Aastad Ap småbruker, skogsarbeider, forretningsfører (Tørberget)
​1938–1940 Harald Løbak Ap småbruker, skogsarbeider (Innbygda)
1941–1945 Harald Lunde NS-oppnevnt[8] herredsagronom, gårdbruker (Innbygda)
​1945–1955 Harald Løbak Ap småbruker, skogsarbeider (Innbygda)
​1956–1963 Engebret Sørli Ap småbruker, skogsarbeider (Østby)
​1964–1971 Harald Berget Ap småbruker (Jordet)
​1972–1999 Arvid Nyberg[9] Ap skogsarbeider (Tørberget)
​1999–2015 Ole Martin Norderhaug Ap lærer, grafisk designer
2015– Erik Sletten Sp

ReferanserRediger

  1. ^ Trysil kommunestyre (26. februar 1993). «Regler for bruk av Trysils kommunevåpen» (PDF). Trysil kommune. Besøkt 23. mai 2020. «Trysil kommunes våpen, fastsatt ved Kongelig Resolusjon den 13. november 1992, er: I blått to oppvoksende sølv skistaver» 
  2. ^ Juvkam, Dag (1999). Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen (PDF). Oslo: Statistisk sentralbyrå. ISBN 978-82-537-4684-5. 
  3. ^ «Prestegjeld og sogn i Hedmark» (norsk). Arkivverket. 12. juli 2017. Besøkt 29. januar 2020. 
  4. ^ Lars Løberg. «Kommunen i forrige århundre». I: Årbok for Trysil, 1988
  5. ^ Trysils ordførere fra 1837 til i dag Arkivert 3. juni 2020 hos Wayback Machine., fra Trysil kommunes nettsider
  6. ^ Trysil-boka : bidrag til bygdens historie. Bind 4: Alminnelig del; 1. del. Trysilboknemnda. 1964. s. 173. 
  7. ^ Rolf Arne Moen. Samfunnsbyggerne : Trysil arbeiderparti 100 år. Utgitt av partiet, 2015. ISBN 9788230329009
  8. ^ Lunde, Jon Vegard (1998). Hjemmefronten på Hedmarken og i Østerdalen. Lunde pressetjeneste. s. 91. ISBN 8299096626. 
  9. ^ Arve Øverby. Mester på hjemmebane : historien om Arvid Nyberg. Eget forlag, 2013. ISBN 9788299944304

Eksterne lenkerRediger