Sognekommune

underkommunal administrativ enhet i Norge

Sognekommune var et underkommunal administrativt nivå i Norge fra 1837 til kommunestyrevalget 1947, opphevet ved lov av 15. desember 1950.[1] Den var basert på kirkesognene som geografisk enhet. De enkelte kommunene kunne opprette sognekommuner og delegere oppgaver til dem.[2] De endringene i kommunestruktur i Norge som skjedde fra 1838 til 1930, skjedde hovedsakelig ved at større kommuner ble delt opp i samsvar med grensene for sognekommunene.[3]

Det første resultat av Schei-komiteens arbeid var forslaget i 1946 om å fjerne enheten sognekommune.[4]

Referanser rediger

  1. ^ «Kommunevalgene og ordførervalgene 1955» (PDF). Statistisk sentralbyrå. 1957. s. 14. 
  2. ^ (no) «Sognekommune» i Store norske leksikon
  3. ^ Astrid Wale. «Oppsplitting og sammenslåing - noen lange historiske linjer i et skiftende kommunelandskap». Heimen, nr 4, 2015
  4. ^ https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2016032908092 Innstilling om opphevelse av sognekommunene