Kommunestyrevalget 1947

Kommunestyrevalget 1947 var et riksdekkende lokalvalg i Norge som med unntak av seks kommuner fant sted 20. oktober 1947. Det ble holdt omvalg i 12 kommuner.

Kommunestyrevalget 1947
20. oktober 1947
Valgdeltakelse 71,55 % av 2,06 millioner stemmeberettigede
       
Parti Ap H NKP
Stemmer
37,5 %
13,6 %
9,9 %
       
Parti V KrF Bondepartiet
Stemmer
9,3 %
7,3 %
5,2 %

‹ 1945 Norges flagg 1951 ›

Ved valget ble det valgt representanter og varamenn til 680 norske herredskommuner med 934 valgsogn og til 64 byer. I landdistriktene ble det valgt 12 814 representanter og 18 451 varamenn, mens det i byene ble valgt 2 272 representanter og 2 818 varamenn. Av representantene var henholdsvis 432 og 298 kvinner.[1]

Stemmerettsalderen var 21 år.[1] 2 087 109 personer var innført i manntallet ved valget. De som hadde vært medlem av Nasjonal samling hadde ikke stemmerett. Av de manntallsførte hadde 22 929 ikke stemmerett. 1 476 951 personer avga stemme tilsvarende 71,6% valgoppslutning, den til da største oppslutningen. De fleste kommunestyrevalgene ble gjennomført som forholdstallsvalg. Der det var bare ett eller ingen godkjente forslag til valgliste, var det anledning til å avholde flertallsvalg. Flertallsvalg ble benyttet i 70 av 934 valgsogn, og omfattet om lag 2% av de stemmeberettigede. Ingen av byene avholdt flertallsvalg.

Arbeiderpartiet ble største parti ved valget, og fikk 38,2 % av stemmene i bygdene og 38,1 % i byene. Dette ga partiet totalt 5 458 representanter, en nedgang fra 5 693 representanter ved kommunestyrevalget 1945.[1]

Arbeiderpartiet fikk også flest ordførere, med 304 av i alt 744, en nedgang fra 362 i 1945.[1]


Resultat av forholdstallsvalgene rediger

Herredskommuner
Parti Stemmer Representanter
# % # % Endring
fra 1945
Det norske Arbeiderparti 336 460 38,2 4 527 37,2  221
Borgerlige felleslister 113 859 12,9 1 871 15,4  551
Upolitiske og lokale lister 96 675 11,0 1 899 15,6  732
Bondepartiet 76 733 8,7 1 099 9,0  315
Venstre og Radikale folkeparti 76 496 8,7 997 8,2  144
Norges Kommunistiske Parti 69 648 7,9 594 4,9  85
Kristelig Folkeparti 61 814 7,0 714 5,9  100
Høyre 41 339 4,7 314 1,2  87
Småbrukere, arbeidere og fiskere 6 887 0,8 143 1,2  189
Totalt 879 911 100 12 158 100  30
Bykommuner
Parti Stemmer Representanter
# % # % Endring
fra 1945
Det norske Arbeiderparti 213 762 38,1 931 41,0  14
Høyre 158 328 28,3 493 21,7  185
Norges Kommunistiske Parti 74 938 13,4 244 10,7  81
Venstre og Radikale folkeparti 59 416 10,6 336 14,8  69
Kristelig Folkeparti 45 032 8,0 172 7,6  18
Upolitiske og lokale lister 5 689 1,0 29 1,3  79
Borgerlige felleslister 3 350 0,6 67 3,0  26
Totalt 560 515 100 2 272 100  16

Resultat av ordførervalgene rediger

Fylkestinget var en samling av fylkets ordførere. 54 av ordførervalgene ble avgjort ved loddtrekning.

Fylke Ap K SAF H B Krf V F U Totalt
Østfold 11 1 5 2 1 6 2 28
Akershus 20 4 5 29
Hedmark 24 1 4 1 30
Opland 24 6 1 4 35
Buskerud 15 2 1 2 4 24
Vestfold 5 1 1 4 7 18
Telemark 16 1 2 3 3 25
Aust-Agder 7 1 5 13 5 31
Vest-Agder 2 1 2 1 10 12 9 37
Rogaland 1 1 1 6 2 14 6 17 48
Hordaland 6 1 2 6 7 7 27 56
Sogn og Fjordane 7 1 10 4 6 10 38
Møre og Romsdal 8 8 4 3 13 29 65
Sør-Trøndelag 19 12 2 6 9 7 55
Nord-Trøndelag 16 8 7 8 6 45
Nordland 43 1 3 8 8 63
Troms 22 1 2 1 1 6 33
Finnmark 16 1 2 (20)*
Herreder i alt 304 2 5 8 76 15 79 108 124 680
Byene 42 9 3 8 2 64
Alle 304 2 5 17 76 18 87 110 124 744

*Kjelvik kommune mangler i Statistisk sentralbyrås oppsummering.

Referanser rediger

  1. ^ a b c d «Norges offisielle statistikk X. 165: Kommunevalgene og ordførervalgene 1947». Statistisk sentralbyrå.