Liste over Hedmarks fylkesmenn

Wikimedia-listeartikkel

Liste over Hedmarks fylkesmenn begynner i 1781 da Hedemarkens amt ble opprettet ved at Oplandenes amt (etablert 1757) ble delt i to: Hedemarkens amt og Kristians amt (Oppland). Fylkesmannsembetet hadde sete på Hamar og opphørte ved årsskiftet 2018/2019 da embetet ble slått sammen med Fylkesmannen i Oppland til Fylkesmannen i Innlandet som 1. januar 2021 endret navn til Statsforvalteren i Innlandet.[1]

Sigbjørn Johnsen var siste fylkesmann i Hedmark. Fylkesmannsembetet opphørte 31. desember 2018.

Amtmannen/fylkesmannen var/er statens representant i fylket. Oppgavene har endret seg gjennom tidene. De gamle begrepene amt og amtmann ble erstattet av fylke og fylkesmann fra 1. januar 1919. Hamar bispedømme ble opprettet i 1864, og omfatter Hedmark og Oppland fylker. Amtmannen i Hedmark ble da samtidig stiftamtmann for begge fylkene. Tittelen «stiftamtmann» falt bort ved revisjonen i 1918.[2] Embetet ble i 2020 gitt det nye navnet ‘’statsforvalter’’.

Hamar fikk kjøpstadsrettigheter i 1849, og de bymessige funksjonene utviklet seg etter dette. De tidligste amtmennene residerte på gårder utenfor byen; Ringnes i Stange og Kjonerud i Ottestad.

Den første av amtmennene, Ditlev von Pentz, hadde bakgrunn som dansk landeier og embetsmann. De neste amtmennene hadde også bakgrunn i den dansk-norske embetsmannskulturen, med utdanning fra København. Etter 1814 var alle amtmennene jus-utdannet i Oslo. Tre av amtmennene (Bendeke, Weidemann og Heidmann) var «eidsvollsmenn», det vil si medlemmer av Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814. Flere av amtmennene utover 1800-tallet var stortingsrepresentanter (Weidemann, Heidmann, Kyhn og Mørch). Etter at politikken ble partidelt i 1884 ble det mindre vanlig at amtmenn samtidig kunne være partipolitikere. Den første fylkesmannen som hadde politisk bakgrunn som hovedgrunnlag for fylkesmannsstillingen var Knut Nordanger, som ble utnevnt i 1935. Han var også den første som ikke var jurist. De fire siste fylkesmennene, fra og med Arnfinn Lund (utnevnt 1979) til Sigbjørn Johnsen fulgte det samme mønsteret som i resten av landet: at stillingene tilfalt erfarne politikere, hovedsakelig i hjemfylket.

Liste over amtmenn og fylkesmenn rediger

Startår Sluttår Amtmann i Hedemarkens amt Født Død
1781 1789 Ditlev von Pentz 1744 1821
1789 1802 Andreas Høyer 1742 1817
1802 1804 Emanuel de Thygeson 1772 1860
1804 1816 Claus Bendeke 1764 1828
1817 1821 Lauritz Weidemann 1775 1856
1821 1849 Frederik Heidmann 1777 1850
1849 1856 August Christian Manthey 1811 1880
1856 1890 Ludvig Kyhn 1817 1890
1875 Nils Fliflet (konst.) 1838 1907
1890 Truls Graff (konst.) 1851 1918
1890 1897 Oscar Mørch 1845 1897
1897 1898 August Wilhelmsen (konst.) 1861 1907
1898 1915 Gregers Gram 1846 1929
1909 1910 Christian Blom (konst.) 1870 1960
1914 1916 Johannes Irgens (konst.) 1869 1939
1916 1918 Thorvald Løchen 1861 1943
Fylkesmann i Hedmark
1919 1926 Thorvald Løchen 1861 1943
1926 1935 Knud Øyen 1865 1942
1926 1928 Peder Hommelstad (konst.) 1865 1962
1935 1953 Knut Nordanger 1883 1965
1942 1943 Ole Vries Hassel (NS) 1894 1984
1943 1945 Halvor Hektoen (NS) 1884 1960
1954 1966 Alf Frydenberg 1896 1989
1966 1980 Erling Anger 1909 1999
1980 1981 Annfinn Lund 1926 2001
1981 1994 Odvar Nordli 1927 2018
1981 1985 Kåre Bakke (konst.) 1923 2018
1994 1996 Kjell Borgen 1939 1996
1996 2018 Sigbjørn Johnsen 1950
1997 Jon A. Lea (konst.) 1948
2009 2010 Tormod W. Karlstrøm (fung.) 1944
2010 2013 Sylvia Brustad (konst.) 1966

Referanser rediger

  1. ^ Om oss . Statsforvalteren i Innlandet. Besøkt 4. januar 2020.
  2. ^ Amtmann; lokalhistoriewiki.no

Kilder rediger