Lian

Wikipedia-pekerside

Lian kan vise til:

PlanteRediger

Stedsnavn i NorgeRediger

Det norske stedsnavnet Lian har utspring fra følgende betydning:

 • Norrøn (norr hlíð) skrånende fjell- el. åsside bjørkeli, granli / oppe i lia / grønne lier

Gårdsbruk og slektsnavn i NorgeRediger

Lian er et typisk lokalt etternavn og slektsnavn som stammer fra gård og bruk over hele landet.

For den som vil sette seg inn bosetning og kulturforholdene i norrøn tid er stedsnavnene en viktig kilde. Vi kan dele de forskjellige gårdsnavn i navneklasser og ut i fra dette, datere navneklassene dels ut i fra et språklig, for eks. lydhistoriske årsaker og dels ut i fra historiske årsaker.

Listen under gir en kort oversikt over gårds- og stedsnavn:

Buskerud - Buskerud amt

 • Gårds nr 35 Lian mellom Frogner Lier
 • Gårds nr 36 Lian nordre Frogner Lier
 • Gårds nr 34 Lian søndre Frogner Lier
 • Gårds nr 118 Lian Dagalien Nore

Hedmarken - Hedemarkens amt

 • Gårds nr 125 Lian Tønset Tønset

Nordland - Nordlands amt

 • Gårds nr 90 Lian Vefsen Vefsen

Nord-Trøndelag - Nordre Trondhjems amt

 • Gårds nr 48 Lian Frosten Frosten
 • Gårds nr 80 Lian Leksviken Leksviken
 • Gårds nr 34 Lian Levanger Levanger
 • Gårds nr 25 Lian Mære Sparbuen

Sør-Trøndelag - Søndre Trondhjems amt

 • Gårds nr 10 Lian Heim Hevne
 • Gårds nr 55 Lian Hevne
 • Gårds nr 111 Lian Hevne
 • Gårds nr 25 Lian Holtaalen
 • Gårds nr 61 Lian Horg
 • Gårds nr 117 Lian Orkedalen
 • Gårds nr 22 Lian Soknedalen
 • Gårds nr 110 Lian Lade Strinden

Vest-Agder - Lister og Mandals amt

Lian (Lindesnes)

Vestfold - Jarlsberg og Larviks amt

 • Gårds nr 45 Lian Hof

Dette er en pekerside og inneholder kun pekere til forskjellige betydninger av dette ordet. Hvis du har fulgt en lenke hit, kan du kanskje gå tilbake og rette den, så den peker direkte til riktig artikkel. Se alle artikler som begynner med Lian.