Lekdommer

(Omdirigert fra Legdommer)

Lekdommer (legdommer) er en dommer som ikke er juridisk utdannet fagdommer. Slike dommere brukes som meddommere (se meddomsrett) i et dommerpanel (til forskjell fra jurymedlemmer). Bruk av lekfolk som dommere er tuftet på prinsippet om at man skal dømmes av sine likemenn. I tillegg anses det som en garanti for rettssikkerheten at alminnelige borgere kan uttrykke sin rettsoppfatning ved å dømme i straffesaker.

NorgeRediger

Trenger oppdatering: Denne artikkelen eller seksjonen er ikke oppdatert med ny utvikling eller ny informasjon.
Du kan hjelpe Wikipedia med å oppdatere den.

For å kunne velges som lekdommer må man blant annet være mellom 21 og 70 år, være valgbar til kommunestyret, samt snakke og forstå norsk. Det stilles også krav til lekdommernes lovlydighet. Enkelte yrkesgrupper er også utelukket, blant andre Stortingets representanter, advokater og ansatte i politi og domstol. Lekdommere velges av kommunestyret i den enkelte kommune for en periode på fire år. Til hver enkelt sak trekkes det nødvendige antall lekdommere, samt varaer, blant de som er valgt av kommunene i den rettskretsen som retten dekker.

I straffesaker for tingretten oppnevnes det to lekdommere som sammen med en fagdommer skal avgjøre skyld- og straffespørsmålet. Ved særlig omfattende saker kan tingretten settes med to fagdommere og tre lekdommere.

Dersom dommen ankes til lagmannsretten, vil skyldspørsmålet i en alvorlig straffesak avgjøres av 10 lekdommere i jury, mens tre fagdommere og 4 av jurymedlemmene deltar i straffeutmåligen. Fagdommere har under visse forutsetninger anledning til å sette juryens avgjørelse til side, og saken vil da bli behandlet på nytt i en meddomsrett. I mindre alvorlige straffesaker brukes ikke jury, og retten settes som meddomsrett bestående av 3 fagdommere og 4 lekdommere.

Lekdommere deltar også i sivile saker hvis det ønsket av partene og når det er behov for fagkyndige meddommere.

Lekdommere deltar ikke i Norges Høyesterett.

Eksterne lenkerRediger