En rettskrets (dansk: retskreds) er i Norge og Danmark benevnelsen på et geografisk område hvor en domstol besitter en jurisdiksjon. Navneformen i Sverige er domkrets; i Tyskland og Østerrike brukes benevnelsene Gerichtsbezirk og Sprengel. I Norge utgjør de lokale tingrettene og de seks lagmannsrettene ulike rettskretser, opprettet ved formelle lover, mens Riksretten og Høyesterett er rotfestet i Norges Grunnlov.

Danmarks inndeling i rettskretser ble etablert i forbindelse med den store rettsreformen i 1919, hvor politi- og rettsvesen ble adskilt. Danmark var inntil 1. januar 2007 inndelt i 82 byretskredse. Fra 1. januar 2007 er landet inndelt i 24 rettskretser. Enkelte av rettskretsene vil ha permanente avdelingskontorer innenfor sitt område.

Eksterne lenker

rediger