Barnevernloven

norsk lov

Lov om barneverntjenester (barnevernloven) er en norsk lov av 17. juli 1992, og som trådte i kraft 1. januar 1993. Den har som formål å sikre at mindreårige som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, og å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår.[1] Loven erstattet lov om barnevern av 17. juli 1953.[2] Den blir selv avløst[trenger oppdatering] av lov om barnevern (barnevernsloven) 1. januar 2023.[3]

Barnevernloven
Lov om barneverntjenester
Coat of arms of Norway.svg
Forkortelsebvl.
DepartementBarne- og familiedepartementet
Typelov
VirkeområdeNorge
MyndighetBarne-, ungdoms- og familiedirektoratet
VedtattLOV-1992-07-17-100
I kraft1. januar 2003
Opphevet31. desember 2022
Formål«å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg i rett tid, samt at barn og unge skal sikres trygge oppvekstsvilkår»
MålformBokmål
NettsideBarnevernloven på lovdata.no

Barnevernloven og barnevernretten bygger på tre hovedprinsipper: det biologiske prinsipp, minste inngreps prinsipp og hensynet til barnets beste. Disse rettsprinsippene ligger til grunn for utøvelse av myndighet i tråd med barnevernloven, og er styrende for de avgjørelsene som blir fattet etter loven. Det er i første rekke foreldrene som har ansvar for sine barn. Barnevernloven gir regler om det offentliges ansvar for barn, som kommer i andre rekke. Sentralt for det offentliges ansvar er tiltak og inngrep som kan gjøres overfor barn og familier. Loven har regler om hvilke tiltak som kan iverksettes, innholdet i tiltakene, og hva som skal til for at det kan gjøres inngrep. Barnevernloven inneholder blant annet regler om hjelpetiltak i hjemmet, omsorgsovertakelse, samværsrett, fratakelse av foreldreansvar og adopsjon. I tillegg har loven regler om hvem som har myndighet til å treffe ulike avgjørelser, om saksbehandlingen og om hvordan avgjørelser kan overprøves av domstolene.[4]

ReferanserRediger

  1. ^ «Lov om barneverntjenester (barnevernloven) - Lovdata». lovdata.no. Besøkt 17. juli 2021. 
  2. ^ «Lov om barnevern - Lovdata». lovdata.no. Besøkt 17. juli 2022. 
  3. ^ «Ny og mer tidsriktig barnevernslov trer i kraft 1. januar 2023». regjeringen.no. Besøkt 21. november 2022. 
  4. ^ «Lov om barneverntjenester (barnevernloven): Kort om loven». lovdata.no. Besøkt 22. november 2022. 

Eksterne lenkerRediger