Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

norsk statlig direktorat

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er et norsk, statlig direktorat underlagt Barne- og familiedepartementet, med hovedkontor i Oslo. Direktoratet er det øverste organet i Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), som har ansvaret for det statlige barnevernet og det statlige familievernet.[1]

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Bufdir
TypeNorsk direktorat
Etablert2004
Org.nummer986 128 433
LederHege Nilssen
HovedkontorOslo
UndergrupperBufetat
UnderlagtBarne- og familiedepartementet
MisjonBufdir skal styrke enkelt-menneskets muligheter til mestring og utvikling gjennom å fremme en trygg barndom, gode oppvekstsvilkår, likestilling og ikke-diskriminering
Nettsidehttps://www.bufdir.no/, https://bufdir.no/en

Bufdir ble etablert i 2004 gjennom en sammenslutning av Statens barnevern og familievern (SBF) og Barne-, ungdoms- og familieforvaltningen (BUFA). Fra og med 2014 er direktoratet nasjonalt fagorgan for hele barnevernet, det vil si både det statlige og det kommunale.

Direktoratets ansvarsområder er innenfor oppvekst, barnevern, familievern, adopsjon, likestilling og ikke-diskriminering og vold og overgrep i nære relasjoner. Bufdir behandler saker knyttet til barnevernloven, adopsjonsloven, barneloven, ekteskapsloven og saker om rettferdsvederlag. Direktoratet er nasjonalt kontor for EU-programmet Erasmus+, og forvalter tilskuddsordninger knyttet til direktoratets fagfelt.[2]

Bufdir driver nettstedet ung.no, som er en spørre- og informasjonstjeneste for barn og ungdom.[3]

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger