Barneloven

Lov om barn og foreldre (barnelova) er en norsk lov som ble sanksjonert 8. april 1981 og trådte i kraft 1. januar 1982. Loven regulerer forhold i forbindelse med fødsel, hvem som regnes som foreldre, foreldreansvar, fast bosted, samværsrett, saksgang barnefordeling ved uenighet etter samlivsbrudd, bruk av tvang og fostringsplikt.

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger