Norges lover

Norges lover er en norsk, ettbinds trykket lovsamling som ble utgitt fra 1926 til 2019. Boka har gjenkjennelig rødfarget innbinding og utgitt av Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo (i kommisjon hos Fagbokforlaget i Bergen; før 2000 utgitt av Det Juridiske Fakultets Lovsamlings Fond) som inneholder alle de norske lover som anses å ha alminnelig praktisk betydning. Enkelte lover som redaksjonen av samlingen ikke lenger anser å ha aktuell interesse, er bare omtalt ved tittelen på loven. Første utgave ble utgitt av Paul I. Paulsen i 1926.

Norges lover
Norges lover
Forfatter(e)Stortinget
SpråkNorsk
ForlagFagbokforlaget

I samlingen finnes gjeldende lovtekst for de lover som er vedtatt på utgivelsestidspunktet. Samlingen har også inneholdt lover som er vedtatt, men som ikke ennå er trådt i kraft. Grunnloven, gitt av Riksforsamlingen i 1814 er først i lovsamlingen. Deretter følger lovene i kronologisk orden, begynnende med Christian Vs Norske Lov av 1687. Den inneholder ikke forskrifter, men noen særlig viktige traktater er med.

Lovtekstene som finnes i lovsamlingen er konsolidert, det vil si at alle endringer er innarbeidet i teksten til den opprinnelige loven. Dette arbeidet gjøres av redaksjonen, i praksis av Stiftelsen Lovdata. Norges lover og innholdet i den har ingen offisiell status, selv om de fleste jurister har benyttet teksten som i denne lovsamlingen. Den offisielle publikasjonen for kunngjøring av lover i Norge er Norsk Lovtidend, som utgis av Justis- og beredskapsdepartementet. Ved henvisning til en lov eller lovbestemmelse er korrekt praksis å referere direkte til loven, ikke til sidetall i lovsamlingen.

Norges lover 1672–1926. Utgitt 1926.

Lovsamlingen ble lenge publisert annethvert år, men fra og med 2007 ble den gitt ut årlig. Siste utgave, som dekker 1687–2018, gis ut i 2019. På grunn av synkende salg, og digitalisering av jus-eksamen vil papirutgave ikke lenger bli utgitt fra 2020.[1]

I mai 2019 besluttet imidlertid Stortingets presidentskap å fortsette utgivelsen av en trykt samling av Norges lover. Stortingets administrasjon får ansvar for å gjennomføre dette.[2]

ReferanserRediger