Lange er et etternavn som brukes i flere danske og norske slekter, som fotballspilleren Roger Lange (født 1969) på laget Fløya ved Tromsø og hans bror Rune Lange (født 1977) som spilte på Kvik Halden frem til han la opp i 2010. En annen kjent Lange er nobelprisvinner Christian Lous Lange fra Stavanger, men vi har også Anders Lange, Halvard Lange, Gunde Lange, Trygve de Lange, Balthazar Lange, Christian C.A. Lange og Jacob Otto Lange, mens Jessica Lange, Jacob Otto Lange, David Lange, Thor Lange og André Lange ikke er av den norske grenen. Fra Polen finnes også mange Lange, som Oskar Lange og Józef Lange. Den danske handelsmannen Mads Johansen Lange var kjent som «Kongen av Bali».

Mads Johansen Lange (1807–1856) ble Konge av Bali.

En av slektene stammer fra lagmannen Giert Lange (død 1732), Skien, som i sitt våpenskjold hadde blått skjold med en sølv langefisk. En annen av slektene stammer fra Hans Lange (1525), født i Langenburg, og dennes etterkommer Christopher A. Lange (død 1809) som kom fra Holstein til Norge. Denne slektens våpen er skjold skrådelt i sølv og blått med i 1. felt en lange og i 2. felt en due med oljekvist i nebbet.

Kjente personer med etternavnet Lange

rediger

Slektstrær med flere kjente danske og norske slekter med navnet Lange

rediger
Hans Lange fra Holstein. Slektstre med mange kjente norske etterkommere

Fra Hans Lange (1525) født i Langenburg har vi den fra Holstein:[1][2]

Treliste
 • Christopher Andreas Lange (1744–1808), født på godset Lindau ved Kiel i Holstein, hvor faren var godsforvalter. Til Norge 1766 som 2. kopist i krigsdirektoratet. Ble magasinforvalter på Akershus festning i 1772. Gift 1775 på Ringstabekk (Øvre Stabekk) i Bærum med Dorthe Holst (1754–1781; fire barn) og 1782 med søstera Christiane Holst (1758–1812; åtte barn). Begge var døtre av godseier Hans Holst (eier av Øvre Stabekk)
  • Bernt Christopher Lange (1777–1822) kjøpmann, drev sukker-raffineri i Halden og Eidsberg. Gift 1805 med Marthe Maria Bodom (1786–1869) som efter mannens død i 1822 flyttet til Kristiania og drev pikeskole
  • Balthazar Michael Lange (1782–1812) overtok Ringstabekk av morfaren, gift med Ovidia Margrethe Christine Messel (1787–1883).
   • Christian Christoph Andreas Lange (1810–1861) riksarkifar gift 1836 med Maren Kristine Breda (1816–1894)
    • Halvard Lange (1842–1905) oberst gift med Thora Marie Lous (1845–1923)
     • Christian Lous Lange (1869–1938) vinner av Nobels fredspris 1921. Gift 1894 med læreren Bertha Manthey (1867–1947)
     • Karl Lous Lange (1871–1949) major
      • Henrik Finne Lange (1906–1998) overlege
     • Ellen Lous Lange (1873–1932), zoolog gift med forfatteren Johan Bojer (1872–1959)
      • Thora Bojer (1902) gift med billedhugger Dyre Vaa
      • Randi Fætten Bojer (1903-1994) lærerinne, gift med prest og motstandsmann Odd Godal (1905–59)
    • Albert Jacob Lange (1856–1922) historiker gift 1883 i Uranienborg kirke med Karin Caroline Arctander (1857) og i 1912 med Herdis Lampe (1888)
  • Alexander Lange (1792–1867) sogneprest i Asker gift med Christine Aall Castberg (1799–1851)
   • Christopher Andreas Lange (1818–1882) født i Stavanger, sokneprest i Brevik og Rennesøy, gift 1852 i Enebakk med Anne Hermine Steenbuch (1827–1901) fra Håland
   • Alf Lange (1869–1929) født i Rennesøy, ble distriktslege gift med pianolæreren Anna Elisabeth Svensson (1873–1955)
   • Christiane Lange (1820–62) gift med konsul Jens Zetlitz Kielland (1816–81)
   • Tycho Didrik Castberg Lange (1823–81) korpslege gift 1853 med Johanne Young (1833–1891), datter av kjøpmann Jørgen Young i Kristiania. Enken Johanne emigrerte med barna til Argentina.
    • Christine Castberg Lange (1854) lærer ved farens ortopediske institutt og Ræders latinskole, til Argentina i 1889. Gift 1893 med skotten Francis John Morison (1837)
    • Gunnar (Gunardo) Anfin Lange (1855–1915) professor i topograf ved universitetet i La Plata, gift 1896 i Buenos Aires med Bertha Juana Dorotea Erfjord (1875), datter av skipsmegler Christian Johansen Erfjord
    • Alexander Lange IV (1857–1905), fra 1880 ingeniør i de hondurasianske gullminer. Gift 1889 med Thekla Hansine Balke (1858), datter av maler Peder Balke.[3]
    • Kaja Nathalie Lange (1861) lærer i Kristianias folkeskoler. Til Argentina, først Catamarca, så efter morens død (1891) til Buenos Aires
   • Christinus Castberg Lange (1830–1912) sogneprest i Sandar
   • Jacob Otto Lange (1833–1902) skogsmann og statsråd (Venstre) gift 1817 på Gran med Thekla Bøbert (1840), datter av den tyske Karl Friedrich Bøbert og Elisabeth Magdalene Abel som var søstera til matematikeren Niels Henrik Abel
   • Decima Secunda Lange (1835–1875) gift 1858 i Asker med Anton Christian Severin Johnson (1832–1899) fra Lyngdal
    • Johannes Johnson (1864–1917) misjonær til Madagaskar, gift med Dagny Lie Heidenrich (1867)
    • Alexander Lange Johnson (1870–1932) overrettssakfører og politimester, gift med Bergljot Bertelsen (1872–1955)
     • Bergljot Espolin Johnson (1904–1995) født på Tynset, gift 1935–1941 med filosofen Peter Wessel Zapffe (1899–1990)
     • Kaare Espolin Johnson (1907–1994) født i Surnadal, ble grafiker. Gift 1933 med Margrethe Elisabeth (Ba) Angell Sverdrup Qvale (1906–1976)
Lakeien Lars Lange fra Fyn
 • Lars Lange (1700–1757) født på Fyn, lakei hos dronning Anna Sophie av Danmark og Norge (1693–1743), tok embetseksamen i København, ble sorenskriver og byfogd i Kristiansund. Gift med Iverisse/Rise Margrethe Schultz (1723-1766) fra Molde
  • Carl Fredrik Lange (1743–1823) sogneprest i Vang gift med Christine Lovise Lassen (1755)
Lagmannen Gjert Lange fra København
 • Gjert Lange (1649–1732) fra København, fra 1696 viselagmann i Skien, gift 1690 i Brønnøy med Anna Mejer fra Trondheim[4][5]
  • Thomas Gjertsen Lange (1699–1773) født i Brønnøy, toller i Langesund, gift 1730 i Gjerpen med Barbara Abigail Monrad (1711–1792), hadde 18 barn.
   • Herman Lange (1734–1803) amtmann i Buskerud 1788–1803
   • Christian Wilhelm Lange (1753–1839) geheimeråd og generalpostdirektør i København
    • Thomas Lange (1793–1840) kanselliråd, gift med Ulricca Margrethe Andreasen (1809–92)
     • Thomas Lange (1829–87) dansk forfatter gift 1856 med Fanny Gjellerup (1836–1889)
   • Johan Jørgen Lange (1754–1814) sogneprest i Jevnaker
    • Otto Vincent Lange (1797–1870) statsråd og sjef for Finansdepartementet 1854–63, , gift med Anne Aall, datter til Jacob Aall
    • Ulrik Fredrik Lange (1808–78), rektor ved Lillehammer lærde skole fra 1851 og stortingsmann. Gift 1833 med Stine Charlotte Cathrine Blix (1808–1890)
     • Albert Nicolai Lange (1838–1912)
      • Charlotte Lange (1869) sykepleier gift med presten Andreas Vilhelm Agersborg Fliflet (1874–1956)
Tolleren Rasmus Lange fra Helsingør
 • Rasmus Lange (–1595) var toller og byfogd i Helsingør.
 • Peder Lange (–1646) prest i Helsingør gift med Karen Willumsdatter
  • Willum Lange (1624–1682) landsdommer, kanselliråd, professor, gift med Anne Resen
   • Peter Willumsen Lange (1657–1718) fra Helsingør, stiftsprost i Christiania fra 1711[6]
    • Ole Pedersen Lange (1703–66) misjonær på Grønland og prest i Aurskog
Børre Nielsen Lange i København
 • Børre Nielsen Lange (ca. 1721–1786).
  • sønn
   • Frederik Lange (1798–1862) rektor i Vordingborg
    • Carl Lange (1834–1900) psykiater
     • Sven Lange (1868–1930), forfatter
      • Per Lange (1901–91), forfatter
    • Julius Lange (1836–96) kunsthistoriker
     • Frederik Lange (1871–1941) ble maler
Brygger Christen Michelsen Lange fra København
 • Christen Michelsen Lange (1663–1730) brygger i København
  • Peter Müller (død 1749), forvalter på Boller, og Aurelia født Anchersen (død 1754)
   • Frederik Adam Müller konferensråd (1725–1795) dansk embetsmann og samler av kobberstikk. Gift 1763 med Marthe Sophie Garboe (–1780)
    • Adam Gottlob Müller (1769–1833) dansk høyesterettsassessor gift 1800 med Karen Elisabeth Steenbeck (1778–1857)
    • Peter Erasmus Müller (1776–1834) dansk historiker og biskop på Sjælland
     • Otto Frederik Müller (1807–1882) dansk høyesterettsassessor og politiker, gift med Charlotte Sophie Lange datter av overpresident Michael Lange (1788–1856) som var sønn av Henrik Christian Lange (18. oktober 1756 – 1. juli 1814) og Elisabeth Charlotte f. Clausen (d. 14. november 1847),
     • Ludvig Müller (1809–1891) teolog og numismatiker
Den danske ridder Torkild Ebbesen
 • Thomas Iversen (nevnt 1371–92)
  • Niels Thomsen (nevnt 1405–16) gift Anne Reventlow
   • Gunde Nielsen (død 1477) riksråd og lensmann, til Lydum. Gift Bege Gjrodsen
    • Niels (død 1511) til Lydum og Hennegaard, gift Anne Rosenkrantz
     • Hans Lange (død 1535) gift med Maren Spend, til Lydum og Kiærgaard
      • Niels Lange (død 1565) lensmann Ribehus og riksråd, gift Abel Skeel
       • Christen Lange (død 1604) ble adlet 1572, grenen utdødd i 1700
      • Gunde Lange (død 1564) til Breininge
       • Hans Lange (1542–1609) kansellisekretær til Breininge
        • grenen utdødd 1697
       • Frederik Lange (død 1612)[7]
        • Gunde Lange (1570–1647), som eide store eiendommer i Norge, bl.a. Brunla, Fossesholm, Falkensten, Strøm og Fritsø. Gift med Anne Hansdatter Litle (eller Basse), var datter av den norske kansler Hans Pedersen til Fossesholm.
   • Mogens Nielsen Lange (død 1485) gift med Sidsel Juel
    • Niels Lange (–1500) gift med Anne Saxtrup
     • Erik Lange (–1519) gift med Bege Rosenkrantz
      • Erik Lange (1518–1572) lensmann på Dronningborg, gift med Anne Madsdatter Gjordsen af Solvig (1539–e. 1610).
Langhinrichs fra Schleswig-Holstein
 • Hans Henrich "Lange" Langhinrichs (1707–1773) fra Bramstedt i Tyskland, ble hattemaker i Fåborg på Fyn
  • Hans Henrich Lange (1749–1830), hattemaker i Fåborg
   • Hans Henrich Lange (1781–1854), hattemaker i Fåborg, senere Svendborg og Nykøbing
    • Lars Rasmus Lange (1826–1890) grunnla jernstøperiet L. Lange & Co.
     • Jens Lange (1861–1922) overtok jernstøperiet

Referanser

rediger
 1. ^ Albert J. Lange (1917). Slektebok over en fra Holsten til Norge indvandret slekt Lange. Kristiania.  – også i engelsk utgave (ren tekst)
 2. ^ Terje Bratberg. «Lange, slekt fra Holstein». Store norske leksikon. 
 3. ^ «Alexander Lange IV». Jo Eric von Koss (slektsdatabase). 
 4. ^ Terje Bratberg. «Lange fra København». Store norske leksikon. [død lenke]
 5. ^ «De tidligste generasjonene av Lange-familien». 
 6. ^ Peter Lange hos Finn Holbæk. DK.
 7. ^ Terje Bratberg. «Lange, slekt etter Thorkild Ebbesen». Store norske leksikon. 

Litteratur

rediger
 • O. Delphin Amundsen: Stamtavle over en norsk slegt Lange, Christiania 1921 (Gert Langes slekt)
 • Hans Krag: Norsk heraldisk mønstring fra Frederik IV's regjeringstid 1699-1730, Drøbak 1942 - Kristiansand S 1955 (Gert Langes slekt)
 • Hans Cappelen: Norske slektsvåpen, Oslo 1969 (2. opplag 1976), side 151-152 med begge slektenes våpenskjold
Autoritetsdata